Počítačová simulace ukazuje, jak se Rudé moře mohlo pod vlivem silných větrů kdysi rozdělit a pomoci tak Mojžíšovi a jeho lidu při útěku z egyptského otroctví. Výsledky simulace, jež se téměř kryjí s událostmi popisovanými v biblické knize Exodus, zveřejnil časopis Plos One.

Výsledek počítačové simulace amerických vědců

„Rozdělení vod lze vysvětlit dynamikou kapalin. Vítr pohybuje vodní masou v souladu s fyzikálními zákony tak, že vytváří bezpečný průchod, a pak náhle nechá vodu, aby se vrátila zpět,“ řekl šéf týmu amerických vědců Carl Drews z Amerického národního střediska pro výzkum ovzduší.

Podle knihy Exodus se Mojžíš a izraelité dostali do pasti, kdy na jedné straně na ně tlačila faraonova vojska a z druhé strany jim bránilo v postupu moře. Tehdy prý došlo k zázraku a izraelité prošli suchou nohou na druhý břeh. Když se je faraonovi vojáci pokoušeli pronásledovat, utopili se, protože vítr ustal a vodní masy se vrátily nazpět. Studie vědců je založena na rekonstrukci pravděpodobné lokace biblických událostí v hloubce delty Nilu, která se časem značně posunula.