Magnetické (geomagnetické) pole Země obtéká vnější část planety až do vzdálenosti 100 tisíc kilometrů a vytváří ochranný štít. Toto magnetické pole chrání pozemský život a veškerou biosféru před vesmírným prachem, dopadem meteoritů na zemský povrch i škodlivým zářením (alfa záření), které může vyvolat rakovinu. V současnosti v atmosféře shoří ve formě malých kamínků a prachu až na 100 miliónů tun meteoritů. Magnetické pole disponuje dvěma póly, severním a jižním. Magnetické pole vzniká za pomocí elektrického proudu, který se vytváří pohybem tekutého zemského jádra. Toto proudění vyvolává účinek, který je možný přirovnat ke gigantickému dynamu. Velký podíl na tomto jevu mají prvky jako nikl či železo, které jsou obsažené v zemském jádru. Pokud ze Slunce přichází velké množství elektricky nabitých částic, může dojít k tzv. magnetickým bouřím, ty můžeme pocítit například prostřednictvím poruchy v rozhlasovém vysílání

Magnetické pole Země je staré přes 4 miliardy let. Během jeho existence několikrát došlo k jevu otočení pólů (severní magnetický pól se vymění s jižním). Naposledy došlo k plnému přepólování před 780 tisíci lety. Přesouvání pólů úzce souvisí i s klimatickými změnami.