Vzduch je nezbytná součást našeho života. Bez vzduchu po několika minutách umíráme. Je to proto, že vzduch obsahuje kyslík a právě ten potřebujeme k životu. Vzduch ale obsahuje také další látky. Největší část vzduchu, 78%, tvoří dusík. 21% obsahuje kyslík a zbylé 1% připadá na další látky jako je např. oxid uhličitý, argon, neon, helium, xenon, krypton nebo vodík. Přirozenou součástí vzduchu jsou také vodní páry, částečky prachu, průmyslové látky a různé mikroorganismy. 

Dusík je bezbarvý plyn, bez zápachu a bez chuti. Je nehořlavý a netoxický. Běžně jde zakoupit ve specializovaných obchodechláhvi se zeleným pruhem. Má všestranné použití. Používá se při sváření, při hašení v dolech, plní se jím pneumatiky a používá se jako chladící médium při skladování potravin, které jsou šokem zmrazené.