Oxid uhličitý (CO2) je v současné době mediálně známý termín hojně skloňovaný v souvislosti s vlivem člověka na přírodu. Jedná se o plyn, který nemá barvu, chuť ani zápach. Jeho molekula je tvořena dvěma atomy kyslíku a jedním atomem uhlíku. Vzniká především spalováním biomasy nebo bioplynu, při kompostování a také jej produkuje většina živých organismů při dýchání. Oxid uhelnatý (CO) je plyn také bez barvy, chutí či zápachu. Molekula je tvořena jedním atomem kyslíku a uhlíku. Tento plyn vzniká nedokonalým spalováním a pro organismus je značně jedovatý.

Oba plyny jsou obsaženy také ve svítiplynu. Tento technický plyn byl prvním veřejným zdrojem energie a byl především v 19. století a rozsáhlá infrastruktura jeho rozvodů pokrývala celá města. Používal se na veřejné i domácí osvětlení, vytápění i na pohon vozidel. V průběhu 20. století byl postupně nahrazen bezpečnějším zemním plynem.