Oxid uhelnatý je bezbarvý a bez zápachu. Je vysoce jedovatý, vzniká při nedokonalém spalování dřeva, plynu, benzinu, uhlí či dalších látek. Na zimních stadionech se často zvýšené hodnoty naměří kvůli spalinám z rolby upravující led.

Otrava nastává po vdechnutí většího množství této látky. Prvními příznaky jsou obvykle bolesti hlavy, nevolnost, závrať, malátnost a zmatenost. Typické je třešňové zbarvení kůže a sliznic.