Polsko sousedí s Českou republikou, Slovenskem, Německem, Běloruskem, Ukrajinou, Ruskem a Litvou. Severní hranice je tvořena Baltským mořem.

Polsko sousedí na západě s Německem, s nímž má 467 km dlouhou hranici. Na jihu hraničí Polsko s Českou republikou, s níž má nejdelší hranici o délce 796 km. Kratší část jižní hranice je tvořena Slovenskem, s nímž se Polsko setkává na 541 km. Na východě sousedí země s Ukrajinou po délce 535 km a s Běloruskem čítá hranice 418 km. Poslední hranice je ta severní, kde Polsko sousedí s Litvou na 104 km a Ruskem, respektive Kaliningradskou oblastí, na 210 km. Zbytek severní části země je tvořen pobřežím Baltského moře, které čítá celkem 770 km.

Jižní hranice Polska probíhá horami a v průběhu dějin se příliš neměnila, spor o Těšínsko byl vyřešen v roce 1920. Východní a západní hranice pochází teprve z roku 1945, kdy se celé území Polska posunulo na západ do německých Pomořan, Lužice a Slezska. Tyto hranice jsou více přímé, než členitá jižní hranice, a často prochází řekami, například Nisou nebo Odrou.