Slovensko sousedí s Českou republikou, Maďarskem, Polskem, Rakouskem a Ukrajinou.

Slovensko sousedí na severu s Polskem, s nímž má 444 km dlouhou hranici. Na severozápadě hraničí s Českou republikou po délce 252 km. Na západě země sousedí s Rakouskem, se kterým má vůbec nejkratší hranici dlouhou 91 km. Naopak na jihu má Slovensko nejdelší hraniční území s Maďarskem, které celkově čítá 677 km. Poslední hranicí je ta východní, kterou má Slovensko s Ukrajinou a je v délce 97 km.

Hranice s Českou republikou do roku 1993 neexistovala v pevné podobě, do té doby jsme byli ještě jednotný stát Československo. Konečnou podobu získaly hranice Slovenska v roce 1997, kdy byla upravena hranice s naší republikou. Část hranice s Polskem se posunula o několik desítek metrů v roce 2008. V té době povodně rozbouřily řeku Biela voda, jež tvoří hranici na severu. Řeka se vylila z koryta, strhla s sebou i hraniční kameny a následně změnila svůj tok. Na jihu tvoří část hranice řeka Dunaj.