Dunaj je druhou nejdelší řekou Evropy. Leží na něm čtyři hlavní města, jeho povodí zasahuje na území osmnácti států a deseti přímo protéká. Dunaj je 30. nejdelší řeka světa. Pramen vzniká v nadmořské výšce 1078 m.n.m. soutokem říček Breg a Brigach v jihozápadním Německu a ústí deltou do Černého moře. Delta Dunaje leží na území rumunského národního parku Delta Dunarii, který je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. Využití vody z řeky je různorodé, například v dopravě, energetice a důležitý je taky rekreační význam.

Řeka Dunaj protéká deseti evropskými státy, začíná v Německu, dále pokračuje přes Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko, Bulharsko, Moldávii, Ukrajinu a Rumunsko. Cestou míjí čtyři hlavní města, a to Vídeň, Bratislavu, Budapešť a Bělehrad. Největším a nejdelším přítokem Dunaje je řeka Tisa. Z českého území do něj ústí řeka Morava. Hustota říční sítě je nejhustší v Alpách a v Karpatech a nejřidší v Panonské pánvi. Řeka nesla latinský název Danubius a to v době starověkého Říma, kdy došlo k prvním pokusům hledání pramenů Dunaje.