Ozonová vrstva nás chrání před nebezpečným ultrafialovým zářením. Ozon pohlcuje UV záření účinněji než běžný kyslík. Pokud by ozonová vrstva neexistovala, bylo by UV záření příliš silné a nebezpečné pro náš organizmus. Vysoké dávky ultrafialového záření způsobují poškození zraku a rakovinu kůže. Ozonová vrstva se bohužel působením člověka ztenčuje. V minulosti přispívaly k jejímu poškození zejména freony, které se využívaly jako chladící kapalina v ledničkách nebo tlaková náplň sprejů. Světové společenství se proto rozhodlo pro výraznou regulaci výroby a používání freonů. 16. září 1987 podepsalo 196 států tzv. Montrealský protokol, ve kterém se zavazují k omezení užívání téměř 100 chemických látek způsobujících ztenčování ozonové vrstvy. V tento den se proto slaví Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy.

Ozonová vrstva se nachází ve stratosféře ve výšce 25–35 km nad zemí. Nejtenčí ozonová vrstva je nad severním a jižním pólem. Z toho důvodu došlo k nárůstu výskytu rakoviny kůže a poškození zraku právě v oblastech, které jsou blízko pólu, jako je Nový Zéland nebo Patagonie. V současné době se zastavil nárůst freonů ve stratosféře a podle prvních výzkumů se ozonová vrstva začala obnovovat.