Nadmořská výška se standardně měří od střední hladiny nejbližšího moře. Jako střední hladinu moře chápeme průměrnou úroveň hladiny, která zohledňuje příliv, odliv i sezónní výkyvy. Konkrétní nadmořská výška určitého místa je pak svislá vzdálenost od tohoto bodu udávaná nejčastěji v metrech nad mořem.

V České republice je nadmořská výška vztahována k hladině Baltského moře. Nebylo tomu tak vždy, za Rakouska-Uherska se jako výchozí bod bralo Jaderské moře v Terstu. Československo, které vzniklo v roce 1918, tento způsob měření převzalo a až do roku 1955 jej používalo. Teprve ve zmíněném roce se u nás začal používat tzv. Baltský výškový systém.

Zajímavostí je, že oba systémy, které se na našem území využívaly, se liší zhruba o 0,46 metru – střední hladina Jaderského moře je vyšší. Proto je možné, že jste se v některých starších materiálech mohli setkat v rozdílnou nadmořskou výškou u některých bodů. Při zaokrouhlení na celé metry se může stát, že se aktuální údaje o metr liší v porovnání s těmi původními.