U soudu byla řeč o mimosoudní domluvě. Jste ochoten přistoupit na nějaký kompromis s bratrem, jak deklarovala Vaše advokátka?

Můj bratr zpochybňuje poslední vůli otce, a pokud by se chtěl domluvit, mohl mi dát nějakou nabídku před podáním žaloby a před tím, než mě začal prostřednictvím žaloby osočovat. Navíc mě křivě obvinil před policisty, kteří vyšetřovali kauzu Buštěhrad, a mám podezření, že se s nimi i na něčem mohl domluvit. Mám obavu, aby dokonce nepůsobil jako policejní provokatér, tudíž jakýkoli návrh z jeho strany musím posuzovat i z tohoto pohledu.

Jste připraven přijít 12. května k výslechu?

Ano, pokud to soud uzná za nezbytné. Myslím si, že k věci samé nemám, co bych řekl, u sepsání závěti jsem nebyl a informaci jsem dostal od svědkyně sepsání poslední vůle a pak i od otce, který mi oznámil své rozhodnutí, že mě učinil hlavním dědicem.

Video
délka: 42:35

Rathovy odposlechy: „Žluťoučké, kulaťoučké,“ byla legrace. Úplatky se v mincích neberou. Vera Renovica, Lukáš Červený

Označil byste stejně jako Vaše obhájkyně vztahy s bratrem za vyhrocené?

Bratr se o otce nestaral, příliš se o něho nezajímal, pokud se dříve občas viděli, končilo to hádkami, kdy si otec na jeho chování stěžoval. Já jsem se snažil bratra před otcem zastávat, ale teď musím říci, že otec měl naprostou pravdu. V posledních měsících života mě dokonce před bratrem varoval. Mé vztahy k bratrovi nejsou v současnosti vůbec žádné. Přestal pro mě existovat. Vůči otci se choval hnusně a vůči mně se chová jako ubožák.

Můžete říci, zda Váš otec prodělal onu srdeční příhodu ve stejný den, jako nadiktoval a podepsal onu zpochybňovanou závěť? Vaše právnička to říci neuměla...

Podrobný popis zdravotního stavu otce je obsažen v lékařské zprávě dokumentující situaci jen pár desítek minut poté, co napsal poslední vůli. Zprávu má soud k dispozici a plyne z ní, že byl po psychické stránce naprosto fit. Ze zprávy je i jasné, že i jeho fyzický stav nebyl dramatický a spíše šlo o to lékařskými zákroky zabránit tomu, aby se nezhoršil.

Fotogalerie
14 fotografií