Úterý 16. dubna 2024
Svátek slaví Irena, zítra Rudolf
Oblačno, déšť 10°C

Dluhy se nemusí platit, věřitelé jsou predátoři? Experti cupují Pelikánovu „amnestii“

Autor: Jitka Mikysková - 
26. března 2018
05:15

Novela insolvenčního zákona předložená ministrem spravedlnosti v demisi Robertem Pelikánem (ANO) a kritiky přezdívaná „dluhová amnestie", sice prošla prvním čtením ve Sněmovně, ale změkčená pravidla, která mají do osobního bankrotu pustit víc lidí, se nelíbí České advokátní komoře a České asociaci věřitelů. Nulovou variantu splátky kritizují i komunisté, lidovci nebo ODS. 

Novela insolvenčního zákona výrazně mění podmínky pro oddlužení a zpřístupňuje oddlužovací proces širšímu okruhu dlužníků, bez ohledu na výši jejich závazků. Novela odstraňuje nynější vstupní podmínku, podle které musí být dlužník schopen uhradit během pěti let alespoň 30 procent svých dluhů. Proces oddlužení prodlužuje až na sedm let, původně byla lhůta tří a pětiletá a nestanovuje limit pro částku, kterou musí dlužník  splatit. Podle nových pravidel bude stačit, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu dluhů svůj postižitelný majetek a po dobu sedmi let se bude usilovně snažit své dluhy splatit.

Pelikán: Pomoc z dluhové pasti

Podle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána by měla novela pomoci především lidem z dluhové pasti. Zároveň ale novelizovaný návrh zákona počítá s aktivním zapojením dlužníků do ekonomické činnosti a nabádá je prý k zodpovědnému chování. Nová pravidla nejsou podle šéfa resortu žádnou dluhovou amnestií, dlužník musí po dobu sedmi let vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby své závazky k věřitelům splatil. 

Asociace věřitelů: Je to signál, že se dluhy nemusí platit

Kritici novely ale upozorňují, že by to mohlo vést k masovému zneužívání oddlužení, protože novela v podstatě říká, že z dluhů se nemusí věřitelům splatit ani koruna. Dlužníkům žádajícím o oddlužení čili osobní bankrot bude stačit projevit dobrou vůli, kterou posoudí soud, respektive insolvenční správce. Všechny exekuce pak budou zcela zastaveny. Dlužník si přitom může poté udělat další dluhy a žádat o další oddlužení.

Oddlužovací novelu kritizuje Česká asociace věřitelů. „Může přispět k jejich dalšímu nezodpovědnému zadlužování,“ uvedl prezident asociace Pavel Staněk. Obávám se, že aktuálně projednávaná úprava oddlužení není úplně tím správným krokem k řešení předluženosti části českých obyvatel. Její hlavní problém vidím v tom, že může výrazně posunout hranice vnímání dluhů a potřeby je splácet. To je podle mě jedním z největších rizik dané novely, že vyšle k lidem signál, že své dluhy nemusí  platit, a mohou se tedy bezhlavě zadlužovat, aniž by později věřitelům museli splatit jedinou korunu. Vnímáme to jako morální hazard, který může významně otřást dávným pravidlem, že dluhy se mají platit,“ vysvětloval rizika novely Staněk pro Blesk Zprávy.

Za velmi nežádoucí považuje ČAV zejména navrhované odstranění minimální hranice povinně spláceného dluhu v případě navrhované prodloužené varianty splácení. „Sedmiletá varianta oddlužení bez garance jakékoli minimální míry uspokojení věřitelů znamená de facto vyvlastnění majetku bez nároku na kompenzaci, což je v rozporu se základními principy právního státu a ochrany vlastnického práva, " doplnil Staněk.

Asociace věřitelů navrhla jako alternativu oddlužovací novely osvobození dlužníků v osobním bankrotu od úroků a pokut, protože podle zkušeností ČAV má značná část předlužených osob problém splácet své dluhy z důvodu jejich navyšování o úroky a smluvní pokuty.

Advokátní komora: Nevede se férová debata, co to bude stát

Advokátní komoře vadí, že by riziko nesli jen věřitelé. „Nulové oddlužení nesmí být paušální a nesmí být pro každého. Máme-li mít nulové oddlužení, musíme být schopni důsledně rozlišovat případy rozmařilých a nezodpovědných dlužníků a těch, kdo jsou v tíživé situaci z omluvitelných důvodů.  Abychom mohli tyto situace reálně rozlišovat, musíme počítat s tím, že to bude něco stát. Soudy a zejména insolvenční správci potřebují na novou agendu dostatečné materiální a personální vybavení. A jsme u toho, co mi chybí.

Nevede se férová debata o nákladech navrhovaného řešení. Ty nemohou nést jen věřitelé. Svou finanční odpovědnost musí přijmout stát. Ten se k tomu zatím nehlásí. Když to udělá, může přitom udržet sociální smír, a možná dokonce vydělat na návratu černých pasažérů do ekonomiky,“ uvedl pro Blesk Zprávy člen představenstva České advokátní komory a předsedy její insolvenční sekce Michal Žižlavský.

Patrik Nacher ANO: Věřitelé nejsou predátoři

Člen hospodářského výboru, poslanec za hnutí ANO a odpůrce bankovních poplatků Patrik Nacher si není jistý, jestli soudy budou schopny zvládnout takový skokový nápor.

„Současný návrh ministerstva je příliš jednostranně zaměřen na pomoc dlužníkům, tedy často těch, kteří si nezodpovědně půjčili peníze. Věřitelé jsou přitom popisováni jako „predátoři“. Faktem ale je, že mezi věřiteli je většina normálních lidí, fyzických osob, majitelů bytů, kterým dluží nájemníci, měst, obcí, bank a jiných seriózních institucí,“ popisuje Nacher pro Blesk Zprávy.

Podle něj je dalším výrazným argumentem, proč zvažovat úpravu zjednodušení oddlužení, hrozba do budoucna. Když budou lidé vědět, že se chystá taková změna, která půjde více na ruku dlužníkům, zvyšuje se pravděpodobnost hrozby větší nezodpovědnosti. Nacher nicméně uvedl, že již několikrát jednal s ministrem Pelikánem a jím navrhované změny by měly být v novele zohledněny.

Správce: Šance pro restart

Naopak insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower Oldřich Řeháček považuje i nulovou variantu oddlužení za krok správným směrem.

„Dle mého přesvědčení představuje Ministerstvem spravedlnosti předložená „oddlužovací novela“ systémové řešení, které je potřebné nejen z pohledu dlužníků, ale i věřitelů. Je tomu tak proto, jelikož tato novela umožní řešení úpadku statisícům lidí, kteří jej za současného právního stavu de facto řešit nemohou,“ řekl Řeháček pro Blesk Zprávy. Připustil ale, že někteří dlužníci se mohou pokoušet oddlužení zneužívat.

Komunisté: další prostor pro byznys s chudobou

Komunistický poslanec Stanislav Grospič vnímá silnou potřebu novely zákona o insolvencích a považuje nárůst osob v bezvýchodné dluhové situaci za znepokojivý. Současně ale vidí vládní návrh jako rozporuplný. „Rozvolnění podmínek pro insolvence nemusí, tak, jak je navrhováno, vést k posílení právní jistoty na straně jedné a k výraznému umožnění návratu lidí z dluhových pastí do plnoprávného života bez tíživých závazků na straně druhé.

Tak, jak je návrh předložen, se přímo nedotýká nejvíce sociálně ohrožených skupin, dětí a osob pobírajících starobní důchody. K řešení přistupuje plošně. Vidíme zde nebezpečí vytvoření dalšího prostoru pro byznys a spekulace s chudobou. To by nebylo dobré,“ doplnil pro Blesk Zprávy.  KSČM podpořila průchod zákona prvým čtením do výborů Poslanecké sněmovny a zároveň i výrazným prodloužením lhůty na projednávání na osmdesát dní. Komunisté budou chtít prosadit změny v návrhu zákona. Pokud by k žádným změnám nedošlo, zákon nepodpoří.

ODS a lidovci: v této podobě nepřijatelné

Novelu v žádném případě nepodpoří občanští demokraté. „Je špatně připravená a zvyšuje morální hazard dluhů a dlužníků. Měla by se řešit situace lidí, kteří již nejsou a nebudou schopni splatit své dluhy, ale nesmí to být nulová splátka. Z tohoto návrhu mohou těžit jen insolvenční správci a středně velcí dlužníci," upřesnil pro Blesk Zprávy poslanec Marek Benda.

Novela v této podobě je nepřijatelná i pro lidovce. Sice ji podpoří v prvním čtení, ale budou usilovat o úpravy na půdě Podvýboru pro problematiku insolvencí a exekucí, který vedou. „Plně totiž respektujeme jednu ze zcela elementárních právních zásad, a to, že dluhy se mají platit – bez dodržování této zásady by se právní systém zhroutil. Návrh umožňující dosáhnout oddlužení, aniž by od schválení oddlužení dlužník nesplatil nezajištěným věřitelům ani korunu z jejich pohledávek, je pro nás v takovéto podobě nepřijatelný," upřesnil poslanec Marek Výborný pro Blesk Zprávy.

TOP 09 a Starostové: máme vlastní návrhy

Novelu zákona vítají Starostové a nezávislí, podle kterých je oddlužení krok správným směrem. „Už teď máme spoustu vlastních návrhů, jak vládní novelu obohatit. Jako starostové máme přímou zkušenost s lidmi, kteří se dostali do dluhové pasti a nemají motivaci se svým životem cokoliv dělat, a je to horší, než si vůbec myslíme, "uvedl Jan Farský.

Podle Dominika Feriho TOP 09 je rozhodně nutné začít řešit tíživou situaci stovek tisíc lidí. Strana ale nesouhlasí s některými parametry předkládané novely a chce přijít s vlastními pozměňovacími návrhy. „Nesouhlasíme s tím, že by dlužník nemusel splatit ani procento z dluhu, což podle našeho názoru může vést k neodpovědnosti dlužníků. Alespoň malou část pohledávek, pět či deset procent, by měl dlužník splatit. Další sporné body se týkají detailů společného oddlužení manželů či hodnoty, kdy by se mělo obydlí dlužníka zpeněžit,“ upřesnil Feri.

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon platí od 1. ledna 2008 a  lhůty pro oddlužení jsou ze zákona tři a pět let. Stávající minimální nutná výše  zaplacených dluhů ve výši 30 procent se podle předkladatele novely ukázala jako limitující pro velkou část dlužníků, kteří proto do procesu oddlužení nechtěli nebo nemohli vstoupit. Proces oddlužení by měl podle novely trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů a novela také navrhuje odstranit minimální nutnou výši zaplacených dluhů,  a umožnit tak vstoupit do oddlužovacího procesu co nejvíce dlužníkům.

 

 

flora ( 26. března 2018 12:50 )

Jasný pokyn: Jezděte dál na černo, neplaťe inkaso, upomínky házejte do koše, půjčujte si na dovolené, na vánoce, na každou kravinu co se vám líbí, nestresujte se vpráci, prostě tam nechoďte. když se vám tam nelíbí. Nebojte se, nic nikdy nebude muset zaplatit. Ať si věřitelé trhnou nohou Jen blbec v téhle zemi pracuje, počítá, šetří a kupuje si jen to, na co má. Těm ostatním jde stát na ruku a nabádá je : Žijte nezodpovědně a radujte se. Ti blbci to za vás zaplatí

Deneček ( 26. března 2018 07:39 )

Zapomněl si dodat,že i ty patříš mezi ně.

krdassaneda ( 26. března 2018 07:35 )

A jaké máš vzdělání ty, ekonomický pytložvejku?

krdassaneda ( 26. března 2018 07:28 )

Voliči ANO jsou na rozdíl od tebe za vodou a ty si už konečně najdi práci a ženskou, nebo tě z toho už bací.

19.3.1977 ( 26. března 2018 07:27 )

 Páni experti ať raději řeší exekutory a lichváře....a pak obyčejný lidi

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa