Maďarské lázně jsou Čechy velmi oblíbené. Paní Libuše je navštívila třikrát, když tam chtěla jet počtvrté, zdraví jí řeklo NE! „S manželem jsme objednali zájezd do Hevízu v Maďarsku. Smlouva byla sepsána v cestovní agentuře TIP Olomouc, se kterou jsme do té doby neměli žádnou zkušenost. Paní v agentuře mi navíc řekla, ať si zájezd raději hned zaplatím, že je o něj zájem,“ vzpomíná paní Libuše na rok 2021, kdy zaplatila za sebe i muže 22 700 Kč.

Bolavá záda

Asi čtrnáct dní před odjezdem jí ale chytly záda. „Nemohla jsem se ani hýbat. Bolest nepovolovala a dovolená se blížila. Paní v agentuře mi řekla, že není problém zájezd zrušit, že dostanu částku zpět, samozřejmě ne 100 %. Ale ještě nemám zájezd rušit, že je čas,“ vzpomíná paní Libuše. Vyrazila k lékařce, která jí provedla obstřiky bolavých zda, ale ty nepomohly, a tak zájezd zrušila.

Podle pokynů

„Podle pokynů z agentury TIP Olomouc jsem na pojišťovnu UNIQA doručila osobně kopii Smlouvy o zájezdu, kopii platby zájezdu, lékařské potvrzení. Asi do 14 dnů mi přišla odpověď jednou větou, že nemám nárok na vrácení peněz, že nemoc je chronická,“ byla argumentem překvapená.

Naposledy ji záda bolela tak před čtyřmi roky. „Nelíbí se mi to, omarodit může přeci každý. S manželem jsme šetřili dva roky, abychom si léčebný zájezd dopřáli,“ říká smutně. Na závěr už jen doplnila, že poslední kontakt s cestovní agenturou TIP Olomouc proběhl na přelomu října a listopadu 2021.

„Informovala jsem je, že mi pojišťovna odmítla proplatit zájezd a s pojišťovnou jsem byla naposledy v kontaktu v dubnu 2022. Stále mě to mrzí, proto jsem se rozhodla obrátit na Ombudsmana Blesku,“ uzavřela paní Libuše.

Pojišťovna UNIQA důrazně varuje: NEVSÁZEJTE NA TVRZENÍ CESTOVKY

Mluvčí pojišťovny UNIQA Eva Svobodová potvrdila, že se případem opravdu zabývali. „Jde o uplatnění škody z připojištění stornovacích poplatků, které slouží zejména v případech náhlých akutních zdravotních problémů klienta, jenž se kvůli nim nemůže zúčastnit v plánovaném termínu zaplacené dovolené,“ sdělila.

„Především nemůžeme doporučit, aby se klienti CK nebo CA řídili názorem jejich zaměstnanců, jak bude případ řešen pojišťovnou, protože tomu nejsou dostatečně kompetentní,“ upozornila.

Výsledkem šetření pojišťovny bylo, že nelze poskytnout kompenzaci za náklady na zájezd. „Nejednalo se o náhlé a akutně vzniklé zdravotní obtíže, nýbrž problémy, s nimiž se paní klientka potýká a léčí dlouhodoběji. Naši pracovníci měli k dispozici zdravotní dokumentaci od praktického lékaře, dále byl doplněn později na základě námitky paní klientky také posudek smluvního lékaře UNIQA pojišťovny. Byla vyžádána další zdravotní dokumentace k objektivnímu posouzení. Ten zamítnutí potvrdil dvakrát s odkazem na zápis ve zdravotní dokumentaci,“ dodala Svobodová.

Chřipka ano, záda ne...

Smutné je, že kdyby paní Libuše dostala chřipku, peníze z pojišťovny by dostala. „Ano, pokud by dostala chřipku (nebo covid) potvrzenou lékařem, zakládá to nárok na pojistné plnění, protože jde o náhlé, akutní onemocnění. Jde-li však o diagnózu nebo potíže, u nichž lze předpokládat jejich preexistenci a možnosti jejich přechodného zhoršení a zlepšení, zkoumá pojišťovna vždy dosavadní anamnézu ze zdravotní dokumentace. Pokud se prokáže, že dotyčný klient měl takovou diagnózu už v minulosti, nelze to považovat za akutní a náhlé propuknutí nemoci či za úraz,“ odpověděla na závěr mluvčí Eva Svobodová.

VÍTE, ŽE NEODJEDETE? ZÁJEZD ZRUŠTE IHNED!

Jaké jsou podmínky při rušení zájezdu z důvodu nemoci? „V případě nemoci je vždy důvod pro zrušení zájezdu na straně klienta a cestovní kancelář má nárok na přiměřené odstupné (stornopoplatek). Obvykle je procentuální podíl uveden v obchodních podmínkách a postupně se zvyšuje, jak se blíží odjezd. Některé pojišťovny nabízí pojištění stornopoplatků, přičemž podmínky různých pojišťoven se liší.

Některé pojišťovny hradí 100 % stornopoplatků, některé třeba jen 80 %. U některých je podmínka hospitalizace nebo upoutání na lůžko, u jiných pak postačí nemoc,“ odpověděl na otázku Ombudsman Blesku Mgr. Jakub Keresteši.

Pokud podle něj klient ví, že v důsledku nemoci, nebo z jiného důvodu, neodjede, pak je třeba zrušit zájezd ihned. „Jak jsem uváděl, čím dále od odjezdu se ruší, tím nižší jsou stornopoplatky. Také je možné najít za sebe náhradu a smlouvu postoupit, vždy je však třeba jednat neprodleně, protože například při leteckých zájezdech vyžaduje změna osoby na letence nějaký čas,“ říká dál Keresteši.

Má paní Libuše šanci získat aspoň část peněz zpět? „Obávám se, že nikoli. Pojišťovna má chronické onemocnění přímo ve výlukách. V tomto případě je pak situace složitější i proto, že samotná bolest je velmi složitě prokazatelná,“ myslí si Jakub Keresteši.

Ombudsman Blesku Mgr. Jakub Keresteši
Autor: archiv Blesku

RADA PRO VŠECHNY

V případech, kdy se po úhradě zájezdu objeví jakýkoli problém, je vždy lepší komunikovat napřímo s cestovní kanceláří, a nikoli s agenturou, která je jen prostředníkem. „Veškerá komunikace se pak zbytečně prodlužuje,“ je přesvědčený Keresteši.

Některé cestovní kanceláře mohou v takové situaci nabídnout náhradní zájezd. „Je to dobrá vůle této cestovní kanceláře, která není vymahatelná, některé k tomu přistupují, avšak obvykle jen v případě, kdy zbývá čas původní zájezd prodat znovu,“ dodal na závěr Ombudsman Blesku.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo.

Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

 

Video
Odemknout video

Vražda svůdného Itala na vozíčku. Do Čech jezdil za sexem. Videohub

Fotogalerie
6 fotografií