Úterý 3. října 2023
Svátek slaví Bohumil, zítra František
Polojasno, déšť 26°C

ONLINE Nečesaný u soudu: Napadená kadeřnice nelhala, tvrdí rozhodující posudek

Autor: dce, ljš - 
24. února 2016
11:01

Téměř přesně před třemi lety byla v Hořicích brutálně napadena místní kadeřnice. U soudu později skončil středoškolák Lukáš Nečesaný, kterého soud za pokus o vraždu poslal na 13 let do vězení. Nejvyšší soud verdikt zrušil a nyní se celý případ projednává znovu. Ve středu zazněl znalecký posudek, který měl objasnit, zda si napadená kadeřnice mohla náhle vzpomenout, že útočníkem byl právě Nečesaný.

ONLINE ze soudu s Nečesaným
Filtr:
Vše Důležité Foto Video Sociální sítě
Refresh
Datum:
 
10:53
24. 2. 2016

To je pro dnešek ze soudu s Lukášem Nečesaným vše, vážení čtenáři. Děkujeme za pozornost. Případ budeme i dále sledovat.

 
10:47
24. 2. 2016

Soudce: Důkazy, které jsme chtěli provést jsme provedli, kromě znalce Ptáčka, který dnes nemůže. Mám tu návrhy obhájců, aby byl opětovně proveden výslech kadeřnice, aby byl proveden článek v MF Dnes a dále detektor lži Marie Nečesané, Lukášovy babičky. Dělala ho společnost, kterou využívá i policie.

Soudce se ptá, jestli to trvá. Obhajoba tvrdí, že ano a dodává, že navrhovala vyslechnout ještě pana Jiřího D. To se k soudci asi nedostalo, takže mu to obhajoba dodává. 

Soudce odročuje jednání na 24. března. "Předpokládám, že se to stihne, ale chcete mít čas na závěrečné řeči a rozsudek? Nebo chcete rozsudek až po Velikonocích?" ptá se stran. Státní zástupce po Velikonocích nemůže, vše se tedy musí stihnout 24. března. 

 
10:44
24. 2. 2016

Řežábka se ptá obhajoba na pachové stopy, zda ví, že je tam kolega odebral.

Řežábek: Nevím, od té doby jsem řešil spoustu případů.

Další dotazy na tohoto svědka nejsou.

 
10:43
24. 2. 2016

Soud po přestávce opět začíná. Mluví kapitán Václav Řežábek, který byl na místě činu. Bude mluvit o zajišťování důkazů.

Soudce: Zavolal jsem si vás kvůli dvěma věcem, zaprvé jste byl na místě při prvotním ohledání, byl tam také pan Horáček (kriminalista, který případ rovněž vyšetřoval, pozn. red.)?

Řežábek: Ano, byl, jako vyšetřovatel.

Soudce: Jak jste byli oblečeni?

Řežábek: Rukavice, úbor, návleky, pan Horáček tento úbor neměl, měl pouze rukavice. Vystupoval jako vyšetřovatel.

Soudce: Co konkrétně dělal, na co sahal?

Řežábek: To nevím přesně.

Soudce: Provedl jste standardní zajištění, co to je?

Řežábek: Takové, které provádí tým vzhledem k pokynům.

Soudce: Jedná se mi o tu kabelku. Můžete mi o tom říct, jak postupujete?

Řežábek: Zadokumentuje se, na jakém místě je oděvní součástka, dá se k ní číslo a zaprotokoluje se, nejprve se neprohlíží, dodělá se klasické ohledání, vyšetřovatel řekne, že je spokojen s prací, tak se ohledání ukončí a dojde k doohledání těch součástek oděvních – třeba ta kabelka. Najde se nekontaminované místo a tam výklepem nebo ohledem, nemůžu to dělat na tom místě, kde byla nalezena, protože tam jsou krevní stopy. V tomto případě jsme ji vyklepali na místě, což byla chodbička, řekněme. Tam jsme zajistili nějaké stopy, zadokumentovali jsme je na místě, kde jsme je prohledali. 

Soudce: Pokud se našly nějaké nehty v té chodbičce, tak byly vyklepány z těch svršků?

Řežábek: Ano.

 
10:06
24. 2. 2016

Čte se policejní dokument, že poškozená po propuštění obžalovaného pociťovala zvýšenou obavu o svůj život, byla jí proto poskytnuta ochrana. Za tím účelem za ní byl Jušta a policistka Denisa O. s psychologickou podporou. 

Soudce nařídil pauzu do 10:30, kdy přijde vypovídat svědek.

 
10:03
24. 2. 2016

Nyní se čte výpověď lékaře, který sloužil, když byla kadeřnice na JIP. Jedná se o popis lékařských úkonů, které prováděli. "V ráně nenašel žádné cizí předměty," stojí ve zprávě. Ránu při útoku kadeřnice dostala dřevěným polenem, dalo by se tady očekávat, že se najdou třísky!

Dále se čte záznam o výjezdu záchranářů, záchranáři vypovídali o tom, kde se pohybovali a jaké měli boty na sobě – to je kvůli otisku boty v krvi, o kterém se nepodařilo zjistit, čí byl. Řešili velkou ztrátu krve a celkové prochladnutí poškozené, záchranář žádné třísky neviděl.

 
9:52
24. 2. 2016

Předstupuje další znalec z oboru psychiatrie.

Soudce: Souhlasíte s tím, že nejdůležitější pro posouzení je vyšetření?

Znalec: Ano, samozřejmě.

Soudce: Setkal jste se Vy sám s takovým rozpomenutím?

Znalec: Ne, já sám ne.

Soudce: Z literatury, z praxe?

Znalec: Ano, z literatury lze říct, že to možné je.

Obhajoba: Má možnost návratu paměti nějakou souvislost s typem úrazu?

Znalec: Obecně druh úrazu má vliv, čím je těžší, tím se samozřejmě možnost toho návratu paměti snižuje. Jde také o to, která část mozku tím úrazem utrpěla.

Nikdo nemá další dotazy. Soudce se se znalci loučí a děkuje jim.

 
9:46
24. 2. 2016

Předstupuje další znalkyně z oboru psychiatrie.

Soudce: Ty závěry, které jste tady v předchozích jednáních prezentovala trvají? 

Znalkyně: Ano.

Soudce: Máte námitky proti posudku pana kopečka?

Znalkyně: Ne, nemáme.

Soudce: Rozcházíte se nějak zásadně s posudkem pana Kopečka?

Znalkyně: My jsme nedělali klinická vyšetření, jen jsme studovali spis a videa, ale dá se říct, že shodujeme a že jeho posudek podporuje ten náš.

Soudce: Souhlasíte s tím, že nejlepší by bylo vyšetřit poškozenou hned po události?

Znalkyně: Ssamozřejmě, že čas ovlivňuje ty výsledky.

Soudce: Vy osobně jste se setkali s tim, že by se člověk takhle rozpomněl?

Znalkyně: Já osobně ne v takhle vážném případě, ale možné to je.

Nikdo nemá doplňující otázky.

 
9:41
24. 2. 2016

Nečesaný nemá dotazy. Doptává se soudce, že mu tu otázku na televizi položil při zadání posudku a na ni on neodpověděl, že by to bylo spekulativní.

Znalec: Chtěl jsem říct, že je to spekulativní, že v tomto daném případě to lze jen těžko říct. Přiznám se, že jsem to pochopil trochu jinak než jako vliv médií... Tam se spekulovalo o různých verzích ve spise a tyto bych prostě odmítl komentovat jako spekulativní.

Obhajoba: Takže vy říkáte, že to tak být mohlo, ale nedokážete říct, odkud přesně to bylo. 

 
9:37
24. 2. 2016

Druhý obhájce se ptá: Jak je v rámci takového poškození mozku a amnézie pravděpodobné, že postižený bude přijímat za své představy, které jsou mu předkládány ze strany třetích osob?

Znalec: To je strašně těžké kvantifikovat... Je to pravděpodobné, to se asi dá říct.

Obhajoba: Je to to samé s ohledem na osobu pachatele?

Znalec: Ano, mohla se prostě ztotožnit s určitým konceptem.

 
9:34
24. 2. 2016

Ptá se obhajoba Lukáše Nečesaného: Jaký vliv na paměť mají následné vjemy televize, informace v médiích apod.?

Znalec: Mají samozřejmě vliv a tu paměť mohou upravovat. Paměť se neustále upravuje, my ji podle dostupných informací rekonstruujeme. Ano, může to ovlivňovat zpětně ovlivnění a funkce. Člověk se s tím, co říkají média, může ztotožnit, drží se nového vodítka. Nepochybuji o výpovědi poškozené, věřím, že nelhala, ale dostupné informace prostě mohou upravit paměť. 

Obhajoba: Chci se zeptat na tu videorekognici.

Znalec: Poškozená popisovala, jak probíhala ta rekognice a co si vybavila, ale to bylo v rozporu s tím, co bylo na záznamu, tím jsem chtěl ilustrovat, že to s tou pamětí takhle je, že se upravuje, že něčemu věří, že se to tak stalo, pak vidí domnělého jedince, je rozechvělý, lidsky je to pochopitelné, je znejištěn.

Obhajoba: Ale bere to jako vlastní informaci, které věří?

Znalec: Ano. 

 
9:28
24. 2. 2016

Státní zástupkyně: Jak si vysvětlujete, že se její výpověď do značné míry shoduje s výpovědí obžalovaného?

Znalec: Já bych neřekl, že se shodují. Oni každý popisují, že tam byli, ale v jiné roli, amnézie neznamená úplný výpadek paměti, ale určité zkreslení.

Státní zástupkyně: Vaše vyšetření se vztahuje k jakému období?

Znalec: K tomu 10.–12. prosinci, kdy bylo provedeno. Neexistuje testové vyšetření, které mi určilo sílu paměťové stopy z té události. My víme, že její kognitivní schopnosti v té době byly dobré, ale je zřejmé, že z doby před událostí a těsně po jsou zkreslené.

 

 
9:25
24. 2. 2016

Přísedící nemá dotazy.

Státní zástupkyně Faltusová: Měly léky (benzodiazepin), které poškozená brala na JIP po napadení, vliv na její paměť?

Znalec: Z videorekognice jsou patrné typické známky tlumení léky, určitá podrážděnost, nebyla schopná udržet pozornost po celou dobu, rekognice musela být proto přerušena. Léky její paměť poškodily, nelze říct jak moc.

Státní zástupkyně: Může se jí po vysazení paměť vrátit?

Znalec: Ano, může, nelze říct v jakém rozsahu.

 
9:22
24. 2. 2016

Soudce: Píšete, že všechny paměťové výkony jsou v normě. Píšete, že vykazuje vysoké hodnoty v otázce vizuální.

Znalec vysvětluje, že vizuální paměť byla testována v tom momentě aktuálním. Jaká byla při té události v minulosti, se nedá zjistit.

Soudce: Nějaké sklony k tomu, že by měla svědkyně tendenci si vymýšlet?

Znalec: Ne, žádné takové tendence.

Soudce: Říkal jste, že z ní byla cítit jakási tenze? Bylo to tím úrazem?

Znalec: Ano, nepochybně... Byla napjatá po celou dobu toho vyšetření, je to pochopitelné. 

 
9:19
24. 2. 2016

Předstupuje znalec Miloslav Kopeček z Klecan za Národní ústav duševního zdraví. Nečesaný sedí mezi svými dvěma právníky.

"Jak byly zachovány neurokognitivní funkce oběti před a po? Nebyly plně zachovány," čte Kopeček otázky ze zadání posudku a své odpovědi. "Není a nebyla plně zachována epizodická paměť jak retrográdní, tak anterográdní."

"Můžete nám jasně říci, jestli si mohla poškozená věc zapamatovat a poškozeného zde poznat?" ptá se soudce.

"Jistě došlo k poruchám paměti, diskutabilní je, jak jsou rozsáhlé z hlediska časové souslednosti, to nikdo nedovede zodpovědět. My se domníváme, že zcela zřetelně došlo k poškození paměti, lze to usuzovat z různých částí spisového materiálu.

Výpověď tedy nemůže být zcela věrohodná,"

vysvětluje znalec.

"Můžete jednoznačně říct, že si událost nemohla pamatovat?"

"Mohu jednoznačně říct, že si ji nemůže pamatovat přesně, do jaké míry je to zkreslené, je otázka."

"Vy tam píšete, že nemá tendence lhát... Čím je dáno to, že ona si myslí, že říká pravdu, a vy říkáte, že to nemusí tak být?" zajímá soudce.

"Paměť je rekonstruktivní, člověk ji neustále doplňuje, neustále se konstruuje, tím dochází jednoznačně ke zkreslení a ten pacient si to nemusí uvědomit."

 
9:15
24. 2. 2016

Soudní jednání začalo s mírným zpožděním. Na programu měli být ještě dva svědci, jeden z nich ale nemůže dorazit, soudce toho druhého tedy z odpoledne přesunul na půl 11, ale není jisté, zda se vše do té doby stihne.

 
8:49
24. 2. 2016

K soudu už dorazil Lukáš Nečesaný s rodiči. Jeho manželka Veronika kvůli mateřským povinnostem nedorazí, vše ale bude sledovat z médií a věří, že vše dobře dopadne. S Lukášem přijeli jako morální podpora i kamarádi z Hořic.

 
8:34
24. 2. 2016

Dobré ráno, vážení čtenáři. Dnes je na programu soudu s Lukášem Nečesaným posudek znalců týkající se paměti napadené kadeřnice. Jak se Blesku ale podařilo zjistit už uplynulý víkend, v posudku jasně stojí, že paměť ženy byla poškozena.

hrada7 ( 30. března 2016 15:15 )

hajzl se nikdy nezmění

hrada7 ( 30. března 2016 13:50 )

Tak já věříc víc té paní.Mladej působí dost arogantně díky tatínkovi kterej je ve funkci

marlen52 ( 24. února 2016 16:40 )

rozhodně věřím víc paní než jemu.tím že si udělal dítě aby si zahrál na hodného taťku nevím nevěřím mu

Alcapone ( 24. února 2016 13:17 )

Zavřít na 15 let intelektuala

pomoooc-hori ( 24. února 2016 12:55 )

To abys nepsal blbosti,ty ko.kote

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud