Soutěž probíhá v Blesk magazínu TV v období od 28.3.2024 do 2.4.2024.

Vyhrávají 3 soutěžící, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87652 ve tvaru:

HESLO SOUTĚŽE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC

ODPOVED = písmeno, pod kterým je uvedena správná odpověď na soutěžní otázku (tedy může být A) nebo B) nebo C)).

Např.: HESLO SOUTĚŽE A JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku budou otištěny v Blesk magazínu TV dne 28.3.2024.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 23:59 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87652.  Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., (dále též „Organizátor“), infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ceny:

3x 2 vstupenky na koncert Marty Jandové, který se koná 4.4.2024 od 19 hodin v Lucerna Music Baru v Praze

Pro každého výherce: 1x 2 vstupenky na koncert Marty Jandové, který se koná 4.4.2024 od 19 hodin v Lucerna Music Baru v Praze.

Výherci budou vylosováni dne 3.4.2024.

Vylosovaní výherci budou Organizátorem soutěže telefonicky kontaktováni nejdéle do 24 hodin po jejich vylosování na telefonním čísle, ze kterého odeslali SMS zprávu se správnou odpovědí.

Výhra bude výherci poskytnuta 4.4.2024 v Lucerna Music Baru v Praze. Pokud výherce výhru nevyčerpá, propadá jeho výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje odeslání výherní SMS zprávy, je Organizátor oprávněn buď vydat výhru osobě, která předložila SIM kartu, ze které byla odeslána výherní SMS zpráva a podepsala čestné prohlášení o tom, že je odesilatelem výherní SMS zprávy z příslušného telefonního čísla, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedené podmínky předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vydána, do 30 dnů poté, co Organizátor odeslal výzvu k předložení této dohody SMS zprávou na číslo výherní SIM karty. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch Organizátora. Výhra bude předána nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek pro její předání.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného Organizátorem. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Z jednoho telefonního čísla, případně od jednoho účastníka soutěže může být do slosování zařazeno neomezené množství SMS se správnou odpovědí. Účastník soutěže však může v soutěži vyhrát pouze jednou.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v časopise Blesk magazín TV a na webových stránkách www.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 28. března 2024