Soutěž probíhá na webu Blesk.cz v období od 23. 3. 2024 do 26. 3. 2024 a v období od 29. 3. 2024 do 1. 4. 2024. Soutěž je zpřístupněná pouze registrovaným a přihlášeným uživatelům služby informační společnosti webu Blesk.cz, kterou poskytuje společnost CZECH NEWS CENTER a.s., která je také organizátorem této soutěže. Tato registrace do služby musí být aktivní po celou dobu trvání Soutěže,

Rámcová pravidla soutěží pro registrované uživatele služby informační společnosti jsou dostupná zde. Tato rámcová pravidla platí i na tuto Velikonoční soutěž.

Odpověď na soutěžní otázku posílají soutěžící každé soutěžní kolo od 00.00 hod. do 24.00 hod. prostřednictvím SMS zprávy na číslo 87652 ve tvaru:

HESLO SOUTEZE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ULICE mezera MESTO mezera REGISTRACNI E-MAIL

Registračním emailem se rozumí e-mailová adresa, kterou soutěžící používá k přihlášení se ke službě informační společnosti webu Blesk.cz a se kterou je u organizátora soutěže registrován.

ODPOVED = písmeno, pod kterým je uvedena správná odpověď na soutěžní otázku (tedy může být A) nebo B)).

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku označené písmenem budou zveřejněny na webu Blesk.cz pro první soutěžní kolo v období od 23. 3. 2024 do 26. 3. 2024, pro druhé soutěžní kolo v období od 29. 3. 2024 do 1. 4. 2024.

Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87652.  Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s. (dále též „Organizátor“), infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ceny pro první soutěžní kolo 23. 3. - 26. 3. 2024:

10x multifunkční kuchyňský robot SENCOR STM 7740 v hodnotě 8 999 Kč

Pro každého výherce: 1x multifunkční kuchyňský robot SENCOR STM 7740.

 

Ceny pro druhé soutěžní kolo 29. 3. - 1. 4. 2024:

10x multifunkční kuchyňský robot SENCOR STM 7740 v hodnotě 8 999 Kč

Pro každého výherce: 1x multifunkční kuchyňský robot SENCOR STM 7740.

 

Každý soutěžící, který v období od 23. 3. 2024 do 26. 3. 2024 a v období od 29. 3. 2024 do 1. 4. 2024 správně odpoví, získá v odpovědní SMS navíc slevu 20% na nákup dalšího čtení na www.ikiosek.cz. Platnost kódu z období od 23. 3. 2024 do 26. 3. 2024 je do 2. 4. 2024 a platnost kódu z období od 29. 3. 2024 do 1. 4. 2024 je do 4. 4. 2024. Návod na aktivaci kódu a podmínky pro použití slevy najdete zde. Sleva se nevztahuje na Čtvrtletní předplatné Blesk 2+1 měsíc zdarma, Dárky, Audioknihy, E-knihy a BLESKmobil. Sleva na tištěné předplatné je určena pouze pro nové předplatitele.

Výherci budou vylosováni dne 27. 3. 2024 a 2. 4. 2024.

Vylosovaní výherci budou informováni o výhře SMS zprávou zaslanou do 2 pracovních dnů po jejich vylosování na telefonní číslo, ze kterého odeslali SMS zprávu se správnou odpovědí.

Výherci prvního soutěžního kola budou zveřejněni do 28. 3. 2024 a druhého soutěžního kola do 3. 4. 2024 a to na webu Blesk.cz.

Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na webu Blesk.cz, kde byla předmětná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Výhry jsou zasílány výhradně na adresu v České republice, pokud výherce neumožní doručení na adresu v České republice v termínu dle tohoto odstavce, propadá jeho výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje odeslání výherní SMS zprávy, je Organizátor oprávněn buď vydat výhru osobě, která předložila SIM kartu, ze které byla odeslána výherní SMS zpráva a podepsala čestné prohlášení o tom, že je odesílatelem výherní SMS zprávy z příslušného telefonního čísla, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedené podmínky předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vydána, do 30 dnů poté, co Organizátor odeslal výzvu k předložení této dohody SMS zprávou na číslo výherní SIM karty. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch Organizátora. Výhra bude předána nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek pro její předání.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného Organizátorem. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla (1 registračního e-mailu), ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu, a účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní pořadí v dané hře. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či pro dosažení výherní pozice z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v dané hře, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v rámci dané hry, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být zveřejněny na webových stránkách Blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje účastníků soutěže a údaje o jejich aktivitě v rámci soutěže (zejména odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy a případně také údaje o získané výhře a době a způsobu jejího předání). Více informací o zpracování osobních údajů najdete zde.

Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla soutěže či soutěž předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 23. března 2024