O tom, jakou váhu mají v komunálních volbách vaše preferenční hlasy, prozradil v rozhovoru pro Blesk politolog Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Koubek (34). Ten se specializuje na volební systémy. Občané kritizují velikost volebních lístků. Například v Praze má obrovský formát A0.

Nemůže to voliče odradit?

 „To nikdo neví. Jde ale o daň za to, že tentokrát hlavní město není rozděleno na volební obvody. Výraznější šanci na úspěch díky tomu mají i malé strany.“

Chápu, ale řada lidí nám píše, že se v tak velkém lístku nevyznají. To není problém?

„ Lidé přece nejsou hloupí, a pokud si lístek projdou důkladně, včetně pokynů, určitě jej pochopí. Toho bych se tedy nebál.“

Jak můžeme volit?

„Existují tři způsoby. Nejjednodušší je volba politické strany. Zaškrtnete stranu, a ta pak dostane tolik hlasů, kolik je mandátů v zastupitelstvu.“

A další dva způsoby?

 „Můžete volit jednotlivce napříč stranami – kolik máte hlasů, což zjistíte v záhlaví volebního lístku, tolik udělíte hlasů napříč kandidátkami. A poslední způsob je kombinace – primárně zaškrtnete stranu, ale kromě toho si vyberete například pět lidí z jiné kandidátky. Potom jde pět hlasů jednotlivcům a zbytek z maximálního počtu hlasů půjde zaškrtnuté straně.“

Je nějaký rozdíl v systému u voleb do Sněmovny a komunálních voleb?

„Rozdíl je zásadní. Volby do místních zastupitelstev se totiž tváří jinak, než jaké ve skutečnosti jsou. Občané si mohou myslet, že v prvé řadě volí kandidáty – osobnosti napříč stranami. Ve skutečnosti ale systém funguje tak, že hlasy jdou hlavně stranám.“

Jak je to možné?

„Hlasy se sčítají ve dvou krocích. V tom prvním se hlasy sčítají pro strany – a to ať už jde o hlasy straně, nebo jednotlivým kandidátům. Podle toho se vypočítá, kolik mandátů stranám připadne. Až v druhém kroku se stranické mandáty přidělují jednotlivým kandidátům. A tady je ten zakopaný pes. V téhle chvíli se totiž postupuje úplně jinak, než ve volbách do Sněmovny.“

Jak?

„Ve sněmovních volbách to funguje tak, že hranice pro přednostní zvolení je pět procent z celkově odevzdaných preferenčních hlasů pro tu stranu. Neboli práh není nijak obtížně překonatelný. U komunálních je to ale tak, že hranice je o deset procent vyšší, než je průměrný počet hlasů na kandidáta té dané strany. Už na první pohled je přeskočení obtížnější než u voleb sněmovních.“

Jaká v systému vidíte rizika?

„Může to vést k extrémní situaci, kdy za stranu bude zvolen její lídr, přestože nedostal ani jeden preferenční hlas. Pro příklad: Vy zaškrtnete kandidáta z konce kandidátky, ten ale nesplní výše uvedenou náročnou podmínku a hlas se tedy přičte straně. A tu zastupuje na prvním místě její lídr, který získá mandát.“

Proč se systém pro komunální volby nezjednoduší?

„Strany nemají důvod ho měnit. Je pro ně výhodnější.“

Kolik možných preferenčních hlasů máme?

„Počet hlasů se rovná počtu zastupitelů. Ten lidé najdou například v záhlaví volebního lístku.“

Jak dostat paní Slušnou do zastupitelstva?

Volební systém je poměrně složitý. Pro příklad si proto ukážeme, co musí voliči udělat, aby jimi favorizovaný kandidát z konce volebního lístku přeskočil ostatní.

  • K volbám přišla tisícovka lidí. Pro jednu z kandidátních listin (stran), která nabízela 10 kandidátů, hlasovalo celkem 500 lidí.
  •  Aby se paní Slušná dostala do zastupitelstva a přeskočila lídra kandidátky, pana Gaunera, musí dostat průměrný počet hlasů na kandidáta plus 10 procent.

 Průměr na jednoho kandidáta:

500 hlasů děleno 10 kandidáty rovná se 50 hlasů Paní Slušná na posledním místě potřebuje ke skoku 50 hlasů plus 10 %, tedy celkem 55 hlasů

Kdy je hlas neplatný?

  • pokud neoznačíme na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
  •  pokud zakřížkujeme více než jednu volební stranu
  •  pokud zakřížkujeme více kandidátů než je zastupitelů

  • když lístek nevložíme do úřední obálky
  •  jestliže je hlasovací lístek přetržen

Vše, co potřebujete vědět o volbách

Volby do Senátu

Kdo může volit?

Český občan, který je podle zákona způsobilý a kterému bude nejpozději v druhý den voleb 18 let.

Kdo se volí?

27 senátorů, tedy třetina z celkového počtu 81, která se obměňuje každé dva roky.

Jak se volí?

Kandidát, který v prvním kole získá přes 50 % hlasů, je zvolen. Pokud se tak nestane, postupují dva s nejvyšším ziskem do druhého kola, kde bude zvolen ten s vyšším počtem hlasů.

Kdy je druhé kolo voleb?

V pátek 17. října od 14:00 do 22:00 hod a v sobotu 18. října od 08:00 do 14:00 hod.

Co když se v druhém kole nerozhodne?

Pokud oba kandidáti získají stejný počet hlasů, rozhodne o vítězi los. 

Lze volit jinde?

Jinde lze volit s voličským průkazem, ale musí to být jen v daném volebním obvodu, kam volič patří.

Lze volit v zahraničí?

Ne. Krajané se mohou voleb zúčastnit s voličským průkazem, ale musí přijet do ČR a hlasovat v kterémkoliv obvodu, kde se senátoři volí.

Lze volit v nemocnici?

Ano, ale musí to být v daném obvodu.

Jak správně vyplnit hlasovací lístek?

Každý kandidát je uveden zvlášť na hlasovacím lístku. Ten se nijak neupravuje. Lístek s vybraným kandidátem se vloží do obálky a vhodí do urny.

Komunální volby

Kdo může volit?

Český občan, kterému je alespoň v 2. den voleb 18 let, ale také cizinci. Ti musí být občany některé země EU a musí mít v místě, kde chtějí volit, trvalé bydliště. 

Lze volit jinde?

Ne! Ve volbách do zastupitelstev obcí je možné volit pouze v místě, kde máte trvalé bydliště.

Lze volit v nemocnici?

Volit v nemocnicích do komunálních voleb není možné.

Jak se vyznat v hlasovacích lístcích?

Na každém hlasovacím lístku je v záhlaví uveden název obce a počet členů zastupitelstva. Pořadí kandidátů určila strana.

Proč jsou někde dva hlasovací lístky?

Obyvatelé statutárních měst nebo Prahy obdrží hlasovací lístky dva – do městského zastupitelstva a do zastupitelstva městské části.

A toto platí pro oboje volby

Kdy se volí?

V pátek 10. října od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 11. října od 8:00 do 14:00 hod.

Co si vzít s sebou k volbám?

Volič musí mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas. (Cizinci, kteří splní podmínku volit v komunálních volbách, pak průkaz o povolení k pobytu.)

Co když nemám hlasovací lístky?

Lístky má mít každý tři dny před volbami doma. Pokud vám nepřijdou, lze požádat obecní úřad, aby je znovu poslal. Lze je získat i ve volební místnosti. 

Co když kvůli zdraví nemohu k urně?

Lze požádat o přenosnou urnu domů.

Tři možné varianty, jak volit
Autor: archiv Blesku

1. varianta: Zakřížkuji jednu politickou stranu a dám hlas všem jejím kandidátům.

2. varianta: Zakřížkuji napříč stranami tolik kandidátů, kolik je členů do zastupitelstva v obci či městě (je to uvedeno v záhlaví hlasovacího lístku). Lze zaškrtnout i méně kandidátů, zbylé hlasy ale propadnou. Pro situaci, kdy chcete zvolit stranu, ale nelíbí se vám kandidáti vpředu: Zaškrtnete příslušný počet kandidátů odzadu.

3. varianta: Označím křížkem jednu stranu a zároveň i jednotlivce z ostatních stran. Započítávají se přednostně jednotlivě označení kandidáti plus tolik kandidátů ze zaškrtnuté strany, kolik zbývá do celkového počtu. (Pokud zaškrtnete stranu a zároveň i její kandidáty, k označení kandidátů se nepřihlíží.)