„Dětem poskytujeme každodenní zlepšení kvality života v podobě terapií, zlepšování jejich schopností, udržování životních funkcí, dopřávání zážitků, a zároveň odlehčujeme jejich rodinám. Ty děti tady mají veškerou péči, vzdělávání a terapie pod jednou střechou. Rodiče tak můžou chodit do zaměstnání, věnovat se ostatním sourozencům nebo načerpat síly,“ řekla redaktorce Blesku Dagmar Herrmannová, ředitelka školy Smiling Crocodile.

Unikátní zařízení

Aktuálně dochází do Smiling Crocodile 31 dětí. Ty by se tam ale nemohly vzdělávat nebýt individuálních asistentů. Ti pomáhají při vzdělávání, terapiích, osobní hygieně, ale hlavně se odkážou o děti postarat po zdravotní stránce, podobně jako jejich rodiče doma. „V tom jsme unikátní, jelikož ostatní zařízení neposkytují individuální asistenty, protože bohužel stát na ně neplatí peníze,“ popsala ředitelka školy.

Zařízení vzdělává i nejvíce postižené děti, které nemohou být většinou zařazeny ani do stávající sítě speciálních škol. Jsou to například děti s několika druhy postižení, které mají zároveň závažné zdravotní problémy, děti na kyslíku, děti krmené sondou do bříška, děti s těžkou formou autismu nebo epilepsie i s různými vzácnými syndromy.

Škola i školka

Ve Smiling Crocodile se vzdělávají děti v mateřské i základní škole, tedy do věku 16 let. Pro malá miminka předškolkového věku a jejich rodiče je k dispozici program Baby Crocodile, kde se rodiče učí s nimi pracovat.

Děti ve škole i školce se učí komunikovat pomocí alternativní komunikace - znakové řeči nebo obrázků. „Když děti dokážou vyjádřit své potřeby a dokážou komunikovat se světem, tak se zmírní míra frustrace z toho, že se nedomluví s tím okolím. Mírní se tím i nežádoucí projevy chování, jako je sebepoškozování nebo agresivita,“ vysvětlila ředitelka Herrmannová.

„Také pracujeme na rozvoji schopností, aby ty děti byly co možná nejsamostatnější,“ doplnila ředitelka. Zároveň se děti učí i jezdit hromadnou dopravou, chodit do obchodů, na poštu nebo do banky, aby to s nimi zvládli i jejich rodiče.

Jak to vypadá uvnitř školy?

Je vidět, že budova nedávno prošla rekonstrukcí. Vše je nové a moderní. Děti mají k dispozici několik tříd, tělocvičnu, fyzioterapeutku i odpočinkové a interaktivní místnosti, tzv. snoezeleny, ve kterých probíhají různé druhy terapií a děti mohou hravě rozvíjet své smysly.

Bohdanka

Jedno z dětí, které Smiling Crocodile navštěvuje, je i devítiletá Bohdanka, které ve škole říkají Bóďa. Narodila se už ve 34. týdnu společně s dvojčetem, sestřičkou Helenkou. Když se narodila, tak měřila 40 cm a vážila 1 950 g. Sestřička byla zdravá, ale u Bohdanky se projevila celá řada vážných postižení.

Bohdanka trpí tzv. kvadruparetickou formou mozkové obrny, při které jsou zasaženy všechny končetiny a způsobuje jí neovladatelné křeče v ručičkách i nožičkách. Oproti tomu svaly v těle nemají žádné napětí. Proto bývá často zahleněná a hleny je nutné odsávat. Neumí chodit, pohybuje se pomocí speciální židličky nebo v rehabilitačním kočárku. Několikrát denně musí intenzivně cvičit. Dále nedokáže přijímat jídlo klasickou formou a má zavedený tzv. PEG, tedy speciální trubici přímo do žaludku. Také trpí epilepsií a špatně vidí. O odsávání, krmení i další Bohdančiny potřeby se ve Smiling Crocodile zvládnou postarat.

I tak je Bohdanka vnímavá a pořád se směje. Miluje život a užívá si všechno, co přináší. Jen tak trochu jinak. Obzvlášť ráda má, když jí někdo zpívá a někdy se k němu po svém i přidá. Už pozná spoustu tvarů, barev, zvířat nebo oblečení. Ráda s dopomocí asistenta maluje na interaktivní tabuli, čímž cvičí úchop a pohyby. Díky speciálnímu programu Tobii umí komunikovat a ovládat počítač – pohybem očí pohybuje s předměty na obrazovce a může si například pustit písničku.

Děti jezdí se školou i na výlety, a to i na hory v zimě. Radost z jízdy po svahu si díky speciálnímu vybavení lyžemi Biski vychutnají i děti, které se pohybují pouze velmi omezeně. Lyžovačku si tak mohla užít právě i Bohdanka.

Dětský hospic

Smiling Crocodile sídlí od září 2021 ve Štěrboholech ve zrekonstruované budově, kterou jim poskytnul Magistrát hl. m. Prahy. Praha také školu finančně podpořila částkou 1,7 milionu korun. „Jsem přesvědčená o důležitosti podpory hlavního města Prahy zařízením, která hrají klíčovou roli v rozvoji a integraci dětí s postižením a jejich rodin. Všichni se určitě shodneme na tom, že si přejeme, aby byl i život dětí s kombinovaným postižením stejně plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků, kteří měli na startu života větší štěstí,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Do budoucna by v budově rádi zřídili i dětský hospic, pro děti se závažnými diagnózami, kde by děti mohly být případně i přes noc či o víkendech. Šlo by o dva až tři pokojíčky. „Několik dětí ze Smiling Crocodile se už bohužel na nás dívá shora,“ vysvětlila ředitelka smutnou skutečnost. Celkem se jedná již o 5 dětí za 10 let fungování centra. „Před Vánoci jsme se bohužel loučili s dalším tříletým chlapečkem se závažným postižením, který k nám chodil.“ Chtěli bychom věřit, že i s pomocí MHMP se nám podaří v brzké době najít řešení ohledně prostoru a rozšíření paliativních služeb ve Smiling Crocodile, abychom je mohli poskytovat dětem, které to potřebují již nyní“, doplnila Herrmannová.

Zda se tento úctyhodný cíl podaří naplnit, je především otázka financí. Stát v roce 2020 zrušil dotace na podpůrná opatření soukromým i státním speciálním školám. Z těchto dotací byli financováni právě individuální asistenti. Tato změna nejvíce dopadla na zařízení, která se starají o děti s největšími nároky, jelikož pro ně jsou asistenti klíčoví.

Fotogalerie
26 fotografií