Bytová situace v hlavním městě je zoufalá. I když se v posledních letech bytů staví více než v těch předešlých, stále to není dost, a tak nájmy, zvlášť v širším centru Prahy jako je Žižkov, šplhají často až do nesmyslných výšek. Není proto divu, že obyvatelé městských bytů, navíc se smlouvou na dobu neurčitou, se svých bytů drží zuby nehty. Tito starousedlíci totiž platí za své byty 115 korun za metr čtvereční, cena obvyklá je přitom 400 korun za metr čtvereční.

Městská část Praha 3 se i kvůli vysokým cenám za energie nyní rozhodla, že nájemné v městských bytech zvýší a to o nejvyšší možnou částku, tedy o 20 %. „Vzhledem ke kritické finanční situaci MČ Praha 3 jsme se rozhodli po čtyřech letech znovu přikročit ke zvýšení nájemného o 20%, a to pouze u nájemních smluv uzavřených na dobu neurčitou. Dotkne se to dvanácti stovek domácností. Naprostá většina starousedlíků bude po navýšení platit 137 Kč/m²/měsíc, což je asi třikrát méně než cena obvyklá,“ vysvětluje místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut (Zelení).

Za 60 m2 velký městský byt tak nově lidé zaplatí 8220 korun, což je oproti tržnímu nájemnému opravdu výrazná sleva. Jen po zběžném nahlédnutí na stránky realit , lze opravdu potvrdit, že jde zhruba o třetinový nájem, než je v dané lokalitě běžné. Realitní kanceláře nabízejí obdobné byty zhruba od 18 do 27 tisíc. V dlouhodobém kontextu tak lidé v městkých bytech za bydlení ušetří miliony, i když často musejí do bytů investovat, přestože nejsou v jejich vlastnictví. Je

Navýšení se navíc netýká všech. K navýšení dojde pouze u smluv, kde cena nájemného po zvýšení nepřesáhne 250 za metr čtvereční. Správcovská společnost začne během února rozesílat dotčeným nájemníkům dopisy s návrhem na zvýšení nájmu. Postupovat budeme přesně v dikci občanského zákoníku,“ upozornil Rut.

Městská část vybrané peníze investuje zpět do oprav spravovaných nemovitostí. „Celkový roční výnos z nájemného se pohybuje kolem 135 milionů korun.Tyto prostředky MČ Praha 3 vrací zpět do údržby, oprav a rozšiřování bytového fondu, zdaleka přitom na to nestačí. Drobné běžné opravy vyjdou ročně kolem 20 mil. Kč, obdobnou částku investuje Praha 3 do velkých investičních oprav uvolněných bytů. Obrovské prostředky pak putují do oprav starých panelových domů, které jsou v katastrofálním technickém stavu, aktuálně jsou v běhu rekonstrukce bytových domů Táboritská 22-26 (za 315 milionů korun), Kubelíkova 60-66 (186 milionů korun) a Husinecká 9 (80 milionů korun),“ vypočítává místostarosta.

Nutno také dodat, že obyvatelé městských bytů nejsou ve většině případech ohrožené skupiny jako senioři, rodiče samoživitelé atp. I když samozřejmě i takoví se najdou. Proto, kdyby se kvůli zvýšenému nájmu dostali tito lidé do finančních obtíží, je radnice připravena jim pomoci. „Domácnosti, které se dostanou do finančních problémů s úhradou svých životních nákladů, se mohou obracet na naše Kontaktní místo pro bydlení, kde jim poskytneme základní poradenství při řešení situace, případně získání sociálních dávek na bydlení,“ uzavírá Rut.

Fotogalerie
1 fotografie