Akce s názvem Poslední kapka se zúčastnili zástupci velkých organizací jako Hnutí Duha, Greenpeace nebo Strana zelených, stejně jako menší lokální spolky. „Máme tady například lidi, kteří vystupují dlouhodobě proti rozšiřování na dole Turów, jsou tady lidé, kteří vystupují proti těžbě štěrkopísku u Uherského Ostrohu, jsou tady lidé, kteří vystupují proti stavbě nesmyslných přehrad,“ řekla za organizátory Marika Volfová.

Uvedla, že hlavními požadavky protestujících jsou vytvoření plánu na zadržování vody v krajině, razantní změna zemědělské politiky a systému dotací směrem k podpoře udržitelného zemědělství a co nejrychlejší přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. „Vláda má hájit zájmy lidí, ne bezohledný a devastující byznys,“ řekla.

Na Malostranském náměstí byl umístěn stánek s peticí vyzývající představitele českého státu, aby se zasadili o snižování emisí skleníkových plynů a obnovu české půdy a krajiny. Přítomní lidé byli vybaveni transparenty s často humornými hesly jako „Konec depky z řepky“ nebo „Míň uhlí, víc čolků“.

Video
délka: 00:08.42
Video se připravuje ...

Demonstraci Poslední kapka provázel i hudební doprovod Blesk - Nikola Forejtová

Z jižní Moravy do Prahy přijel Jan Škoda ze spolku Za vodu pro lidi, který protestuje proti plánu těžby štěrkopísku na Hodonínsku. „Ohrožuje zdroj pitné vody pro 140 000 lidí,“ řekl. Dodal, že vrty představují pátý nejvydatnější zdroj pitné vody v České republice. Plánovaná těžba štěrkopísku se podle něj nachází jen asi 500 metrů od vrtů a podle posudků je jisté, že kvalita vody bude ohrožena.

Za tzv. agroekologické farmáře přijel z vesnice Valeč na Karlovarsku Vojtěch Veselý. Upozornil na klady malých farem, které se neženou za výnosy a ziskem a zásobují obyvatele přímo na místě. „Malé agroekologické farmy jsou schopné úplně normálně nakrmit celou populaci, navrch při tom nenadělají takovou zkázu na podobě venkova a životním prostředí,“ řekl.

Na Malostranském náměstí se konala demonstrace Poslední kapka. Stovky lidí se sešlo, aby kritizovali vládu za pomalé řešení sucha, ale i kvůli uhelným dolům
Autor: Blesk - Nikola Forejtová