Je rozhodnuto. Odvolací soud dnes upravil rozsudek pro nizozemské mlátičky Armina a Aräshe Nahvi, kteří loni v dubnu brutálně zmlátili číšníka Miroslava během rvačky u terasy restaurace. Odvolací soud byl na oba bratry o něco mírnější, respektive jednomu z bratrů snížil trest o půl roku, druhý trest zůstal co se délky trvání týče nezměněn.

Soudce Martin Zelenka odmítl zohlednit další důkazy, které se objevily u odvolacího soudu a které zejména spekulovaly o míře poranění, které si mohl číšník způsobit sám pádem na zem. Tyto důkazy senát zamítl pro jejich nadbytečnost. Vyhoštění pro oba bratry z České republiky v délce trvání 10 let zůstává beze změny.

Požadavky státní zástupkyně o kvalifikaci celého činu jako pokusu o vraždu tak zůstaly nevyslyšeny. „Z jejich chování (bratrů Nahviových - pozn. red.) nelze vyvozovat snahu o vraždu ve stadiu pokusu, ale pouze těžké ublížení na zdraví. Jednalo se o brutální útok, který nenaplnil znaky skutkové podstaty vraždy. Tak by tomu bylo, pokud by v útoku pokračovali i poté, co poškozeny upadl do bezvědomí,“ vysvětlil k verdiktu soudce.

Proti verdiktu se mohou obě strany ještě odvolat k Nejvyššímu soudu České republiky. Zatím není jasné, jestli tak obhajoba či státní zastupitelství učiní. Státní zástupkyně se chce nejprve seznámit s písemným zněním rozsudku.

Jak to celé bylo?

21. duben 2018 změnil číšníku Miroslavovi, který pracoval v restauraci u obchodního centra Quadrio v centru Prahy, život. Partičku Nizozemců, kteří v Praze bouřlivě slavili rozlučku se svobodou, totiž upozornil, aby na zahrádce nepili vlastní alkohol. Tím to všechno začalo. Hned poté se strhla hotová mela. Cizinci nejprve napadli jiného muže, a když mu číšník přiběhl na pomoc, podrazil mu jeden člen skupinky nohy a dvojice hlavních rváčů pak nebohého číšníka s nebývalou brutalitou napadla – kopali ho a bili pěstí.

Miroslav po strašném útoku skončil v nemocnici s komplikovanými zlomeninami v oblasti hlavy, krvácením do mozku i dalšími zraněními. Zároveň musel podstoupit několik operací. Právě argumentace o povaze zranění nyní hraje roli v tom, zda bude agresorům zpřísněn trest, či nikoliv.

Pokus o vraždu?

Agresoři, dva nizozemští bratři, odešli letos v dubnu od soudu s šestiletým a pětiletým trestem vězení a vyhoštěním na deset let. Oba se odvolali - chtějí rozsudek zrušit a vrátit k novému projednání. Státní zástupkyně naopak žádala překvalifikovat čin na pokus o vraždu, nebo alespoň trest zvýšit. „I pokud by soud neakceptoval přísnější právní kvalifikaci (pokusu o vraždu), tresty za ublížení na zdraví uložené pod polovinou sazby jsou nepřiměřeně mírné,“ uvedla žalobkyně Kateřina Boudová v srpnu u odvolacího soudu.

Nové posudky

Obhájci bratrů argumentovali, že násilníci sice chtěli Miroslavovi ublížit, ale rozhodně ho nechtěli zabít. Podle nich si číšník mohl vážná zranění hlavy způsobit pádem na zem. Do hry proto vstoupili soudní znalci v oboru zdravotnictví, kterými jsou Jiří Hladík a Jan Procházka, jejichž závěry se dříve neshodly. Soud si tak vyžádal třetí posudek, který vyhotovil Jiří Neubauer.

Soudní znalec Jan Procházka dnes u soudu uvedl, že je prakticky vyloučené, aby poranění, které bylo způsobeno číšníku Miroslavovi, bylo způsobeno pádem na rovnou plochu. Znalec povahu zranění před soudem demonstroval i na anatomickém modelu lidské lebky.

Video
délka: 19:35.85

Tisková konference napadeného číšníka Miroslava Blesk TV

O své nové poznatky se před soudem podělil také soudní znalec Jiří Hladík, který v minulosti zpracoval posudek na základě žádosti obhajoby nizozemských bratrů. Právě na tento popud docházelo k neshodám kvůli možnému poranění číšníkovy hlavy o zem při pádu. Dnes však Jiří Hladík projevil u soudu souhlas s dodatkem Jana Procházky. „Povaha zranění neodpovídá pádu, ale tupému násilí do této oblasti,” uvedl Hladík.

Státní zástupkyně na základě těchto výpovědí znalců uvedla, že trvá na tom, aby oba obžalovaní byli shledáni vinnými skutkem vraždy ve stádiu pokusu. Armin Nahvi by podle ní měl dostat 9 let, Aräsh o rok méně.

Armin i Aräsh během svých výpovědí zopakovali prakticky to samé, co v minulosti. Svých činů litují, nedovedou si je vysvětlit a situaci popisují jako potyčku, do které byli zavlečeni a kterou nevyvolali. Uváděli, že jsou připraveni přijmout trest a ujistili soud, že své chování nebudou již nikdy opakovat.

.

Fotogalerie
47 fotografií