Dalších zhruba 120 milionů korun je ale určeno žadatelům, kteří neuspěli v předešlé výzvě. Jde asi o tisícovku zájemců. Za zbývajících 380 milionů korun by podle odhadů kraje mohlo být vyměněno zhruba 3500 kotlů. „Právě tolik zájemců podalo elektronickou žádost za necelou minutu od spuštění výzvy,“ řekla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.

„Naše propočty i očekávání se naplnily. Zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je obrovský. Proto už jsme před několika týdny zahájili jednání o dalším navýšení prostředků na kotlíkové dotace pro tento kraj minimálně o 500 milionů korun,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Dělají si zásobu

Ve třetí vlně kotlíkových dotací mohli lidé elektronicky podávat žádosti od pondělních 10 hodin. Posléze žadatelé musí dodat kraji písemné náležitosti.

Kraj elektronické žádosti bude přijímat do počtu 10 tisíc, aby mu vznikl zásobník žadatelů. Zájem o dotace byl v minulosti vždy poměrně velký. Když je ještě nebylo možné podávat elektronicky, lidé dokonce před úřadem nocovali.

Při poslední výzvě v roce 2017 lidé během jediné hodiny odeslali 5100 žádostí, pro zájemce v kraji ale tehdy bylo připraveno téměř 900 milionů. Kraj i nyní očekával mimořádný zájem. Aktuální výzva je totiž poslední možnost, kdy mohou lidé na výměnu starého kotle získat finanční pomoc.

Dotace až 127 tisíc

Na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu, které splňují nejvyšší emisní třídu, mohou získat až 127 500 korun.

Moravskoslezský kraj je první, v němž lze žádosti ve třetí vlně podávat. Řada zájemců by tak výměnu kotle mohla stihnout ještě před zahájením topné sezony. Následovat budou počátkem června Středočeský a Olomoucký kraj.

Půjčky jako novinka

Novinkou zahajované dotační výzvy jsou bezúročné půjčky od Státního fondu životního prostředí (SFŽP), zájemci je mohou získat prostřednictvím měst a obcí. Půjčky mají lidem pomoci s předfinancováním akce, protože dotaci dostanou až po výměně kotle.

Zároveň mají půjčky umožnit krýt rozdíl mezi dotací a skutečnými náklady, který pak zájemci mohou obcím a městům splácet formou měsíčních splátek. Ministerstvo životního prostředí bezúročné půjčky vedle Moravskoslezského kraje poskytne také městům a obcím v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Kombinované kotle už neprojdou

Podmínky pro přidělení dotace jsou podobné jako ve druhé výzvě, podporovány už ale nebudou kombinované kotle na tuhá paliva a biomasu. Moravskoslezský kraj bude lidem navíc přispívat částkou 7500 korun. Dalších 7500 korun žadatelé k dotaci získají za takzvané prioritní území, tedy za to, že žijí v regionu s výrazně znečištěným ovzduším.

Podporu navíc nabízejí svým obyvatelům i některá města a obce. Letos takových kraj eviduje přes 80, lidem dají od 2000 do 15 000 korun.

Od roku 2016, kdy tento program funguje, Moravskoslezský kraj celkově přijal 14 500 žádostí o dotaci na kotle. Schválil jich 13 500. Kotel už stihlo vyměnit asi 70 procent domácností, celkově byla vyplacena více než miliarda korun.

VIDEO: Když se Češi hádají na facebooku: Kdo upozorní na čmoudící komín, je udavač?

Video
délka: 01:09.82

Když se Češi hádají na Facebooku: Kdo upozorní na čmoudící komín, je udavač? Facebook, David Vaníček, Hudební banka