Dešťovka, kotlíkové dotace i zelená úsporám: Kolik od státu dostanete a co se mění?

 • Autor: ula - 
  14. 2. 2019
  06:25

  Znovu nastal čas kotlíkových dotací. Částka připravená na jejich třetí vlnu se vyšplhala na 3,125 miliardy korun a má vystačit na výměnu až 30 tisíc zastaralých kotlů. Nově bude také Státní fond životního prostředí (SFŽP) nabízet zájemcům bezúročnou půjčku na pokrytí rozdílu mezi cenou instalace nového kotle a výše dotace. To by mělo zajistit hladký přechod i pro rodiny bez dostatečných úspor. Změny se nevyhnou ani dalším projektům. Jak bude vypadat Dešťovka a Nová zelená úsporám v roce 2019?

 • 1.Na uhlí v kotli zapomeňte

  Za první dvě vlny kotlíkových dotací se z prostředků ministerstva životního prostředí (MŽP) podařilo vyměnit 60 tisíc starých kotlů. Do konce roku 2020 se má toto číslo zvětšit o dalších 30 tisíc. To ovšem nestačí.

  V roce 2022 mají být již všechny kotle první a druhé emisní třídy vyřazeny z provozu, ale v ČR se jich odhadem stále využívá kolem 300 tisíc. Opatření ministerstva životního prostředí budou navíc směřovat obyvatele pryč od lokálního vytápění uhlím. Dotace se tudíž nově nebudou vztahovat ani na moderní kombinované kotle s možností jeho spalování.

  Třetí vlna kotlíkové dotace je podrobně popsána se všemi dodatečnými dokumenty (například základní vzor žádosti o poskytnutí dotace) na stránkách Operačního programu Životního prostředí (OPZP) pod 117. výzvou. Zájemci o výměnu kotle mohou od MŽP získat dotaci až 120 tisíc korun. Osoby v lokalitách se zhoršenou kvalitou ovzduší mohou navíc obdržet bonus až 7 500 korun. V kombinaci s Novou zelenou úsporám je pak k dispozici ještě dalších 20 tisíc korun.

  Lidé čekali 22. února 2018 ráno ve frontě u budovy Krajského úřadu v Olomouci na odevzdání žádostí o dotace na výměnu starých kotlů za nové - tzv. kotlíkové dotace.Lidé čekali 22. února 2018 ráno ve frontě u budovy Krajského úřadu v Olomouci na odevzdání žádostí o dotace na výměnu starých kotlů za nové - tzv. kotlíkové dotace. | ČTK

 • 2.Projekt i pro lidi s nedostatečnými úsporami

  V Moravskoslezském kraji bude spuštěn zkušební projekt od SFŽP s cílem zpřístupnit finančně nákladnou výměnu starého kotle i osobám s nedostatečnými úsporami. „Místním obyvatelům budou nabídnuty bezúročné půjčky na pokrytí až 100 % částky, která po dotaci zbude zaplatit. Jestliže se tento systém osvědčí, bude rozšířen i do Ústeckého a Karlovarského kraje,“ uvedli experti ze srovnávacího portálu Ušetřeno.cz 

  Pro informaci, kdy si budete moci zažádat o dotaci, sledujte noviny, web krajského úřadu nebo zkuste kontaktovat administrátory přímo.

  Maximální výše dotace na způsobilé výdaje
  Tepelné čerpadlo 80 % max. 120 tisíc korun
  Kondenzační kotel 75 % max. 90 tisíc korun
  Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou 80 % max. 120 tisíc korun
  Kotel na biomasu s ruční dodávkou 75 % max. 100 tisíc Kč

  Zdroj: Ušetřeno.cz

 • 3.Znečištěné ovzduší v Česku škodí zdraví

  Přestože se od 90. let kvalita ovzduší v České republice významně zlepšila, v poslední době se drží stále na podobné úrovni. Nevhodný způsob spalovaní v zastaralých kotlích zvyšuje koncentraci škodlivých látek ve vzduchu, což vyvolává zdravotní obtíže u citlivých jedinců, mezi které patří hlavně dlouhodobě nemocní, senioři a malé děti.

  Z lokálního vytápění domácností v roce 2016 pocházelo 98 % silně karcinogenního benzo(a)pyrenu, dále 74 % PM2,5 a 57 % PM10 ve vzduchu. V ČR překračuje množství těchto látek již několik let doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace (WHO). V roce 2017 bylo znečištěnému ovzduší vystaveno 68 % obyvatel, což vedlo k předčasnému úmrtí přibližně 5700 osob.

  Co že je PM2,5 a PM10?

  Zkratka PM pochází z anglického „particular matter“. V češtině se setkáte s výrazem „suspendované částice“, ale laici označují PM nejčastěji jako prach. Dolní index vyjadřuje maximální průměr v mikrometrech. Čím menší, tím nebezpečnější pro lidské zdraví.

  Většinu „prachu“ o velikosti nad 10 mikrometrů člověk vykašle či vysmrká. Obranný systém si však s těmi ještě menšími již nedokáže poradit. PM10 se usazuje v horních cestách dýchacích, dráždí sliznici, znesnadňuje regeneraci zasažených tkání a způsobuje větší náchylnost k infekcím.

  Drobnější částečky se však mohou dostat až do krevního řečiště. Dlouhodobé vstřebávání částic jako PM2,5 zásadně zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárního onemocnění, chronického zánětu průdušek a snížení plicní funkce. V posledních letech navíc přibývá důkazů o jeho záporném vlivu na neurologický vývoj malých dětí.

  Znečištěné ovzduší v Česku škodí zdravíZnečištěné ovzduší v Česku škodí zdraví | Jakub Poláček, David Tesař, David Malík

 • 4.Desatero správného topiče

  Pouhá výměna zastaralých kotlů nestačí. Výzkumné energetické centrum proto přišlo s desaterem správného topiče. Při dodržování těchto pravidel se nejen zlepší výhřevnost, tudíž nespotřebují lidé tolik paliva, ale zároveň se sníží emise škodlivin do okolí. 

  Desatero správného topiče

  1. Nebuďte lhostejní k sobě ani ke svému okolí, zajímejte se o to, co jde z vašeho komína.
  2. Sušte dřevo minimálně jeden až dva roky.
  3. Nespalujte odpadky.
  4. Nastavte regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň neduste.
  5. Přikládejte častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas.
  6. Pravidelně čistěte kotel a komín.
  7. Používejte moderní kamna či kotel.
  8. Udržujte teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.
  9. Nevyhazujte teplo oknem, nepřetápějte a topte jen tam, kde potřebujete.
  10. Topte tak, jak chcete, aby topil váš soused.

  Desatero správného topičeDesatero správného topiče | Jakub Poláček, David Tesař, David Malík

 • 5.Nová zelená úsporám 2019

  Už minulý rok došlo k několika změnám v jednom z nejoblíbenějších dotačních programů v ČR s názvem Nová zelená úsporám. Dotaci je nyní možné získat i při zateplení a výměně dveří a oken svépomocí. Samozřejmě však budete muset strpět profesionální technický dozor. Úplnou novinkou v nabídce je venkovní stínící technika. Jedná se například o rolety, které v zimě fungují jako tepelně izolační prvek, v létě pak zabraňují brzkému slunci a zpěvu ptáků tahat vás ráno z postele. 

  „NZÚ se také snaží odstranit zbytečné papírování. Potřebné dokumenty bylo proto umožněno dokládat v elektronické podobě přes webový informační systém. Akceptační dopisy pro urychlení komunikace budou žadatelům zasílány e-mailem. Dále nebude nutné dokládat některé dokumenty (např. výpis z katastru nemovitostí, doklad o právní subjektivitě),“ vyjmenovává portál Ušetřeno.cz

  Změny v NZÚ

  • V kombinaci se zateplením je nově v nabídce venkovní stínící technika. Zařízení s manuálním ovládáním je podpořeno částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, zařízení s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
  • Dotace pro výstavbu domů s rekuperací v nízkoenergetickém standardu ve výši 150 tisíc korun.
  • Fixní podpora 150 tisíc korun na fotovoltaický systém v kombinaci s tepelným čerpadlem.
  • Plynové kondenzační kotle s navýšenou dotací na 35 tisíc korun.
  • Příspěvek v hodnotě 50 % z celkových výdajů přímo spojených s realizací výměny oken a dveří u jednoho rodinného domu v maximální částce 550 tisíc korun.
  • Na zdroje energie a solární systémy dosahuje dotace taktéž 50 % způsobilých výdajů, avšak o nejvyšší hodnotě 350 tisíc korun.
  • Výměna nevhodných kamen za ekologický zdroj tepla s podporou 80 tisíc korun. Nově není nutné kombinovat se zateplením domu.
  • Při kombinaci NZÚ na zateplení domu s kotlíkovou dotací je možné získat bonus 20 tisíc korun a v případě kombinace výměny kotle a se solárním systémem od NZÚ bonus 10 tisíc korun.
   Kdo žádal o peníze v programu Nová zelená úsporámKdo žádal o peníze v programu Nová zelená úsporám | NZÚ

 • 6.Sucho, horko, Dešťovka

  Problém s nedostatkem vody zasáhl většinu obyvatel České republiky. Proto si letos o dotaci na akumulaci vody pro zálivku zahrady v rámci projektu Dešťovka může konečně zažádat každý, na rozdíl od roku minulého, kdy se projekt týkal pouze některých území.

  Nově dotace dokonce zahrnuje i rekreační domy využívané k trvalému bydlení. To bude nutné prokázat například dokladem o spotřebě energií a vody, nebo platbami za pravidelný svoz odpadu. Co se týče papírování, i v případě Dešťovky nebudete muset nikam běhat. Stačí dokumenty odeslat v elektronické podobě a za hlavu klidně hoďte i vyřizování dokladu o dokončení novostavby a dokladu o právní subjektivitě. Nově je nebudete potřebovat.

  Video  Ministr Brabec: Za první den nové Dešťovky lidé požádali o 20 milionů korun. K dispozici je 10x tolik  - Blesk Zprávy / Zuzana Štíchová

 • 7.Navýšení na 340 milionů


  Alokace programu byla navýšena na 340 milionů korun. Dotace je rozdělena na tři stupně. Při výstavbě základního systému žadatel získá až 55 tisíc korun, prostřední až 65 tisíc korun a u nejsložitějšího typu se částka může vyšplhat až na 105 tisíc korun.

  Vždy se však jedná o maximálně 50 % celkových výdajů přímo spojených s realizací podporovaných opatření. V případě instalace zařízení do novostavby, budou mít žadatelé na realizaci projektu až dva roky. Příspěvek lze uplatnit také na úpravu nepoužívaných jímek v nádrže zachytávající srážkovou vodu. 

  Dešťovka (fixní + proměnná část)
  Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádržee
  Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže
  Využití přečištěné odpadní vody  v kombinaci s využitím srážkové vody dotace až 60 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu
  bez kombinace s využitím srážkové vody dotace až 45 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu
Témata:

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

Volby 2020 (podzim)

Krajské volby 2020 Senátní volby 2020

Přidat názor
muscula ( 14. února 2019 07:04 )

elekro kotel, plyn, zateplení a vyjde Vás to na milion. ročně zaplatíte za topení 80 tisíc, neb všechno zdraží, aby dotace dostali zpátky a Vy nebudete mít ani na žrádlo

peyotl ( 14. února 2019 06:58 )

dostanete dotaci na kotel a pak Vám zakážou topit. veškeré dotace jsou podvod a nic není zadarmo. zvedli platy , důchody a jsme na tom hůř než před 5 lety

Zobrazit celou diskusi
EUR 25,1 25,18
USD 22,61 22,71
GBP 29,37 29,51
Další videa
Další články
Články odjinud
Články odjinud