Lepší podmínky už nebudou

V poslední vlně kotlíkových dotací rozdělí Ministerstvo životního prostředí domácnostem přes 3 miliardy korun, které vystačí na výměnu zhruba 30 000 kotlů.

„Pokud používáte v rodinném domě starý kotel na uhlí nebo jiná tuhá paliva, neměli byste váhat a kotel co nejdříve vyměnit. Od září 2022 nebude možné používat kotle 1. a 2. emisní třídy a výhodnější podmínky pro výměnu už nebudou,“ nabádá majitele rodinných domů ministr životního prostředí Richard BrabecVýměnu starých kotlů podpoří z fondů Evropské unie ministerstvo totiž naposledy.

Uhlí končí, zůstane bez podpory

Kotlíkové dotace můžete i ve třetí vlně čerpat na výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují požadavky 3., 4. ani 5. emisní třídy. Dotaci získáte, pokud tyto kotle nahradíte novým, ekologičtějším zařízením. Tím může být kotel na biomasu s ruční nebo automatickou dodávkou paliva, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

I nadále platí, že nová zařízení musí splňovat směrnici o ekodesignu. Zásadní změnou však je, že příspěvek nedostanete na kotel na uhlí, a to ani kombinovaný spalující uhlí i biomasu. „Na této změně trvala Evropská unie. Nejenže je spalování uhlí ve starých zařízeních hlavním zdrojem lokálního znečištění, odklon od něj je také v souladu s naší energetickou koncepcí a klimatickou politikou,“ vysvětluje ministr Richard Brabec.

Stát vám zaplatí většinu

Výše příspěvku se u kotlíkových dotací může vyšplhat až na 127 500 korun. Záleží na typu nového kotle, nákladech na výměnu a také na tom, zda spadáte do tzv. prioritní, tedy silně znečištěné oblasti. Současně platí, že dotace vám u kotle na biomasu nebo tepelného čerpadla pokryje až 80 procent nákladů, u plynového kotle až 75 procent.

Co vše můžete zahrnout do nákladů, z nichž se vypočítá výsledná dotace, upřesňuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR: „Do nákladů bude možné zahrnout cenu kotle a náklady na jeho instalaci, na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci, na úpravu spalinových cest, včetně souvisejících stavebních prací projektu, měření i regulace.“

Dotační bonus

Další výhodu získáte, pokud si do dvou let od získání kotlíkové dotace požádáte o příspěvek z  dotačního programu Nová zelená úsporám. Ten je zaměřen na energeticky úsporné rekonstrukce a stavby domů a podporuje zateplení, nízkoenergetické stavby či solární systémy. V případě využití dotace z obou dvou programů si přilepšíte o dalších až 20 000 korun.

Pro kotlíkovou dotaci zajděte na kraj

Příspěvky na výměnu starého kotle vyplácí opět kraje. Ty vyhlašují výzvy pro své občany postupně. Některé již příjem žádostí dotace oznámily, jiné se chystají. Spustit je musí nejpozději v říjnu. Podání žádostí bude probíhat přes internet, takže se nemusíte obávat čekání ve frontách před krajským úřadem. Příjem žádostí o kotlíkové dotace v jednotlivých krajích

Pomůžou i kotlíkové půjčky

Mimořádnou finanční výpomoc nabízí ministerstvo domácnostem ve třech nejvíce znečištěných krajích – Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém. Peníze na zaplacení výměny kotle lidem půjčí předem. Půjčka bude bezúročná, takže nezaplatíte ani korunu navíc. Zajdete si pro ni tentokrát na svůj městský nebo obecní úřad, kde vám vyškolený personál pomůže s vyřízením půjčky i kotlíkové dotace.

www.sfzp.cz/kotlikovedotace