Metanové výduchy jsou rozesety po celém Ostravsko-karvinském revíru, mnoho z nich je přímo v centru města. Nenápadný plot a za ním kovová roura s komínkem. Lidé žijící v místech s hornickou historií je dobře znají.

Výduchy vyrostly v rámci projektu, který stál skoro miliardu a letos bude ukončen. „Cílem bylo zabezpečit území s důlními vlivy proti nekontrolovatelným výstupům metanu na povrch,“ řekl Kamil Šperlín z firmy Diamo, vykonavatele projektu.Stará důlní díla byla proti výstupům plynu často nedostatečně zajištěna a na mnoha místech byly neustále zjišťovány zvýšené koncentrace metanu. „Kvůli problémům s plynem byly v celém uhelném revíru změřeny jeho koncentrace. Na místech se zvýšenou koncentrací nad 0,5 % byla provedena opatření,“ dodal Šperlín.
Video
délka: 01:52.59

Dělníci obsluhují vrtací stroj. V rámci projektu Velký metan vzniklo na Ostravsku a Karvinsku na 100 vrtů, které chrání před nebezpečným plynem. Michal Charbulák

Poslední výduch

Po celém kraji nyní existuje více než 100 vrtů. Poslední z nich vzniká v části Slezská Ostrava přímo u řeky Ostravice. „Vrtáme zešikma pod základy dvou budov do hloubky 70 metrů. Vrt bude vyztužen ocelovou trubkou a metan odváděn do výduchového komínku,“ popsal Jaromír Šelle, jednatel firmy Drilling Trade, která vrtání provádí.Kromě vrtů je v uhelném revíru na mnoha místech rozmístěno 1003 čidel, která má na starosti dispečink firmy Diamo. „Polovina kontroluje koncentraci metanu, další čidla kontrolují jakýkoli další fyzický vliv v místě kontroly,“  řekl inspekční technik Bronislav Stuš.