Rodičům přišel od učitelky pokyn, ve kterém mimo jiné píše: „Nestihli jsme celou matematiku a slabikář, tzn. prosím dodělat postupně během prázdnin. Dejte dětem prvních 14 dní volno a pak prosím každý den něco – počítání (ústně, písemně), DIKTÁTY, přepis (PSACÍMI) a ideálně každý den přečíst alespoň 10 vět.“

Jaká je motivace k tomu, aby rodiče vedli o prázdninách domácí výuku? Učitelka píše: „Na začátku školního roku nebudou děti v šoku, já je nebudu muset učit vše znovu a vy si taky ušetříte nervy.“

Pokyn učitelky pro rodiče, který leckoho nemile překvapil...
Autor: FB Líný učitel

Takové úkolování před prázdninami zaskočilo nejen rodiče, překvapilo i zkušenou pedagožku Helenu Zitkovou, zakladatelku webu coneviteoskole.cz, kterou Blesk oslovil. „Tento prázdninový domácí úkol mi přijde naprosto neuvěřitelný. Vypadá to, že se učitel snaží přenést zodpovědnost za školní vzdělávání na rodiče, což není ani podle nejnovějšího vyjádření ministerstva školství o domácích úkolech v pořádku," upozorňuje.

Mocenská snaha?

Podobné úkolování rodičů považuje pedagožka, která se zabývá právy dětí a rodičů ve škole, za zcela nepřípustné. „Ani kouzelná slovíčka ‚prosím‘ a ‚děkuji‘ nemění nic na tom, že se jedná o mocenskou snahu učitele nakázat rodičům, co mají se svými dětmi dělat ve volném čase,“ vysvětluje Zitková.

Pokud učitel nerespektuje svobodu rodiny nakládat s jejím volným časem dle vlastního uvážení, je podle odbornice naprosto v pořádku ozvat se a dát škole najevo, že o náplni soukromého času si rodina rozhoduje sama.

„Pokud by učitel chtěl dítě za nesplnění prázdninového úkolu dokonce trestat, je namístě se vůči této praktice vymezit. V případě, že nepomůže jednání s učitelem, doporučuji se obrátit na vedení školy a případně na inspektorát České školní inspekce,“ uzavírá Helena Zitková.

Efektivní využití školního času

Nad požadavkem učitelky kroutí hlavou i pedagog a didaktik Robert Čapek, který na případ na svých facebookových stránkách Líný učitel upozornil. „Učitelé dnes nemusí ‚stíhat‘ celou matematiku a slabikář. Očekávané výstupy, které už před mnoha lety nahradily osnovy, nemusejí být plněny v termínu konce školního roku,“ vysvětluje.

Takový pokyn je podle něho arogantní, zasahuje totiž do volného času rodiny a nárokuje si ho jako něco, co může učitel kdykoliv zrušit. „Jistě je vhodné, aby děti doma četly, ale nemá jít o rozkaz, ale o správné navedení k četbě. A to ze strany učitelů i rodiny,“ upozorňuje Čapek.

Volný čas doma je podle něj stejně důležitý jako výuka ve škole a může stejně dobře – anebo ještě lépe – formovat budoucí zaměření a dovednosti dítěte. „Oprávněně chceme, aby učitelé efektivně a smysluplně využívali školní čas – a ten domácí laskavě nechali na pokoji. Patří dětem a rodičům. Pokud budou učitelé kvalitně učit, dítě si doma rádo o jejich tématu přečte nebo se podívá na dokumentární film nebo si najde zajímavost na internetu. Pozitivní emoce vede k zájmu, negativní emoce zase k odporu. Je zjevné, co využívá dobrý a co špatný učitel,“ dodává Robert Čapek.

 

Video
Video se připravuje ...

Seroš X: Jak se dělá dobrá škola Reflex.cz

Fotogalerie
3 fotografie