„Jeden z úkolů rodiče je, aby svému dítěti ukázal, že pod postelí nežijí strašidla. Jenomže co má rodič dělat, když příšera čeká ve škole, převlečená za učitelku? " ptá se Robert Čapek alias Líný učitel u příspěvku. „V této škole je normální trestat druháčky pětkou za chyby," konstatuje.

Situace se řešila několikrát

Podle informací Blesku se jednalo o chlapce, který byl v minulosti už několikrát hodnocen nepřiměřeně. „Rodiče předchozí situace několikrát řešili s třídní učitelkou i s paní ředitelkou. Paní ředitelka by si prý přála jiný přístup učitelky, ale ta si stála za svým,“ popisuje kantorka prvního stupně Základní školy Eden Markéta Zelená s tím, že se jednalo o syna její kamarádky z jiné školy.

Markéta Zelená soudí, že je toto hodnocení opravdu špatné. Nejen že je nepřiměřené věku a výkonu, ale také silně demotivující. „Žáček splnil většinu zadání naprosto správně, jen si přidal pár dalších slov, která považoval za slovesa. Je vidět, že začal chybovat až ve druhé části cvičení, tedy velmi pravděpodobně v nějakém časovém presu,“ domnívá se učitelka.

Možná dvě známky?

Markéta Zelená se zamyslila i nad tím, jak by ona sama chlapcovu práci hodnotila. „Osobně bych za toto cvičení dala nejhorší známku 2, možná rozdělila na dvě známky (1 z určování párových souhlásek, 2 za slovesa). S přihlédnutím k tomu, že slovesa se žáci učí až ke konci druhé třídy a jedná se o procvičování v pracovním sešitě, možná bych známkovala i jedničkou. Neumím si představit situaci, kdy by známka 5 z takového cvičení vedla k čemukoliv pozitivnímu,“ upozorňuje zkušená pedagožka.

»Mustr« neexistuje

Jak správně hodnotit, to je otázka, na které se podle ní neshodne ani většina učitelů. Neexistuje totiž žádný »mustr« podle kterého by se to či ono mělo hodnotit. „Hodnotící systém je na každé škole jiný a měl by být vepsaný do školního vzdělávacího programu. Ovšem jak moc jsou s ním učitelé obeznámeni a jak moc je pro ně zavazující, to je další otázka. Každopádně nikde není psáno, že za chybu stupeň dolů, to je úplný nesmysl,“ dodává Markéta Zelená.

Ministerstvo: Navrhujeme zrušení známkování

K pravidlům známkování se pro Blesk.cz vyjádřila i tisková mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová. „Obecně platí, že o způsobu hodnocení rozhoduje škola a pravidla hodnocení jsou uvedena ve školním řádu.“  Pravidla hodnocení jsou podle ministerstva součástí povinné dokumentace školy a vyjadřuje se k nim a schvaluje je školská rada, ve které jsou také zástupci rodičů, kteří mají možnost se ke způsobu a formě hodnocení v dané škole vyjádřit.

„Každopádně, MŠMT v dlouhodobém záměru navrhuje zrušení známkování v nejnižších ročnících 1. stupně ZŠ, přičemž vychází z toho, že v prvních ročnících základní školy by nemělo jít o výkony, ale o to, aby děti získaly vztah ke vzdělávání a osvojily si základní gramotnosti,“ dodává Tereza Fojtová.

Jak se na hodnocení dívají další odoborníci?

Jindra Plamitzerová, pedagožka a metodička společnosti Scio

Aby se žák prvního stupně poučil ze svých chyb a získal pozitivní motivaci do dalšího učení, je u úloh k procvičení namísto rozdávání špatných známek mnohem lepší zvolit slovní hodnocení. I když neznáme kontext tohoto konkrétního případu, žák zcela určitě pochopil první část zadaného úkolu. A i když žáček chyboval, je vidět jeho snaha s úlohou se poprat.

Úkolem pedagoga by v tomto případě mělo být odhalit, proč žák začal v průběhu řešení opakovaně chybovat a následně mu lépe vysvětit to, čemu neporozuměl. Způsob hodnocení a poskytování zpětné vazby u nejmenších žáků má přitom zásadní vliv na jejich další vztah ke škole a studiu. Odsouzení nejmenších žáků v podobě špatných známek je “ideální cesta” jak v dítěti zažehnout frustraci a posílit pocit jeho slabých učebních schopností.

Robert Čapek, pedagog, autor učebnic a metodických textů

Obecně řečeno: učitel by neměl trestat chyby, ale poskytovat zpětnou vazbu a učit žáka s chybou pracovat. Tedy je zásadní chybou už ten přístup, kdy chyby jsou penalizovány horší známkou. Další chybou je ta neúměrná přísnost a konečně to, že vůbec žák druhé třídy dostal pětku. Je to zkrátka ukázka té nejhoršího způsobu hodnocení, nepřijatelného zejména ve druhé třídě. To, že ani ředitelka s touhle chybou učitelky po intervenci maminky nic neudělala, ukazuje, že je cosi shnilého v celé škole.

 

Video
délka: 08:15.44
Video se připravuje ...

Retro vzpomínka na školu: Stupínek u tabule a fronty na obaly Videoredakce ženských webů

Fotogalerie
5 fotografií