Veronika byla oblíbená, všichni o mladé houslistce mluvili v superlativech. „Naše milá Verunka s námi dnes měla hrát na Svátcích hudby... Včera jsme zkoušeli, těšila se do Luhačovic. Co se to proboha děje...“ podivoval se nad její smrtí legendární virtuos Václav Hudeček.

 „Vzala mi nečekaná zpráva dech, nestala se pod psychickým tlakem? Moc krásná, byla květinková. Kdo miluje housle, miluje sebe,“ napsala v reakci na její smrt diskutující. Na to zareagovala známá klavíristka Natalia Shonertová: „Ano, měla psychický tlak. A nemůže za to... Já to vím,“ odpověděla smutně.

Tlak na dokonalost

Co za sebevraždou křehké hudebnice stálo, zatím není jasné. Jisté náznaky, co všemu mohlo předcházet, tady ale jsou. „Samozřejmě se nabízí na prvním místě profesní tlak a tlak na dokonalost. Vzhledem k tomu, jak se zdá, že bylo ukončení života náhlé, bych ale očekávala ještě jiný důvod, který se k již existujícímu profesnímu tlaku přidal, nebo přítomnost dlouhodobější deprese, kterou se podařilo skrýt před ostatními,“ vysvětluje psychiatrička Alena Večeřová Procházková s tím, že uvažovat ale můžeme pouze obecně, protože osobní příběh mladé ženy neznáme.

Psychiatrička Alena Večeřová Procházková
Autor: Blesk:Jakub Poláček

Deprese je jako poklop

Podle psychiatričky mladé dívky k sebevraždám nejčastěji vedou déletrvající a prohlubující se depresivní stavy, které vedou k pocitům marnosti, beznaděje a bezradnosti. „Deprese uzavírá člověka jako černý poklop do pocitů samoty a izolace. Pak může přijít nějaký impulz, třeba i takový, který by bez deprese k sebevražednému pokusu nevedl. Uvádí se, že až za 90 % sebevražd je právě deprese,“ vysvětluje pro Blesk MUDr. Alena Večeřová Procházková.

Vysoké nároky

V některých případech přitom jde i o náhodně dokonaný sebevražedný pokus, který byl míněn více jako tzv. volání o pomoc. „Více ohrožení jsou lidé s perfekcionistickou povahou a s vysokými nároky na sebe, u nichž je prožitek selhání a chyby vnímaný jako závažnější, než tomu je ve skutečnosti,“ popisuje odbornice.

Zdá se, že okolí mladé ženy o jejích úmyslech nemělo ani tušení. „Obvykle to bývá tak, že tomu, kdo se pro sebevraždu už rozhodne, se naopak uleví a v kontaktu je uvolněnější. Dospět do stavu, kdy sebevraždu lidé plánují, ale obvykle trvá několik měsíců, takže to období, kdy si okolí únavy a změn všímá, může být až půl roku zpětně, v té době ale depresivní člověk potíže bagatelizuje a skrývá a vymlouvá se na únavu. Tato únava ale není běžná, trvá déle a odpočinek nepřináší osvěžení,“ vysvětluje odbornice.

Zejména pokud podle ní depresivní člověk žije a bydlí samostatně, nemusí si jeho okolí vůbec propojit signály deprese a vyhýbání se kontaktům. Pak dojde ke zdánlivé úlevě a uvolnění, okolí se uklidní a pak přijde už nečekané sebevražedné jednání.

Sebevraždě nemusí jít zabránit

Pomoci je podle psychiatričky možné, dokud je možné navázat s člověkem kontakt a rozhovor. Platí, že i otevřený rozhovor o sebevražedných myšlenkách či plánech ulevuje a uvolňuje nahromaděné napětí a dotyčný pak sebevražedný pokus přinejmenším odloží. Dnes je k dispozici řada i anonymních linek důvěry či chatových poraden, např. sebevrazdy.cz, kterou provozuje NUDZ, kam je možné se obrátit pro konzultaci. „Musíme mít na paměti také to, že v některých případech přes všechnu dobře míněnou snahu sebevraždě nelze zabránit,“ uzavírá lékařka.

Signály depresivního člověka

Projevy a pocity zvýšené únavy, negativistické myšlení, nechutenství, tendence zanedbávat úklid, hygienu, dál je to smutek, vyhýbání se komunikaci, ztráta jiskry a náboje. Když se depresivní člověk snaží svou depresi skrývat, nejčastěji se vymlouvá na únavu i v případě, že si okolí jeho projevů všímá.

Někteří lidé před plánovaným sebevražedným pokusem vyhledávají lidi, s kterými si potřebují věci vyříkat, rozdávají svůj majetek, vypořádávají svou pozůstalost, aby s nimi pak ostatní neměli práci. To jsou také signály, kterých je dobré si všímat.

Sebevraždy mladých lidí

K dispozici máme čísla z roku 2021 a 2022, z kterých vyplývá, že ve věkové skupině 15–24 let např. v USA život ukončí až 15 na 100 000 mladých lidí ročně. Počet sebevražedných pokusů se odhaduje na až patnáctinásobek, za poslední 3 roky se nárůst uvádí o 110 procent.

Potýkáte se s problémy?

Máte pocit, že se nic nedaří a už nemůžete dál? Nestyďte se požádat o pomoc.

Linka první psychické pomoci, nonstop a zdarma: 116 123

Linka bezpečí pro děti a mládež, nonstop a zdarma: 116 111

 

Video
Video se připravuje ...

Počet sebevražd dětí roste, přibývá i případů sebepoškozování: Co za tím stojí? 

Fotogalerie
16 fotografií