Stále opomíjené a nevyzpytatelné onemocnění připomíná dnešní  Světový den osteoporózy. Nemoc se projevuje snížením kvality a množství kostního minerálu, takzvaným „řídnutím kostí“, a nevyhýbá se ani ženám ve středním věku. Alespoň jednu osteoporotickou zlomeninu utrpí každá třetí žena nad 50 let.

Riziko sendvičové generace

Právě tyto ženy jsou velmi často součástí takzvané sendvičové generace, která musí skloubit starost o své děti či vnoučata s péčí o stárnoucí rodiče a vlastním pracovním a osobním životem. Často jim pak nezbývá čas na vlastní zdraví a to má za následek i to, že osteoporóza je v Česku podléčená až v 80 % případů.

Představitelé sendvičové generace jsou často vyčerpaní, ve stresu a v záplavě povinností jim už nezbývá čas na své zájmy a péči o zdraví a prevenci. Statistiky uvádí, že 44 % lidí ve věku 45 ̶ 55 let pečuje o nezletilé dítě a zároveň mají alespoň jednoho rodiče v seniorském věku. Pokud je třeba, aby se dospělý člověk ujal role pečovatele o seniora, jde v 66 % případů o ženy. 

Pomůže  včasná diagnostika a prevence

Kromě vyvážené stravy bohaté na vápník a pravidelného pohybu je nezbytností pravidelně podstupovat lékařské kontroly a vyšetření na denzitometru, který může včas upozornit na příchod „tichého zloděje kostí“, jak se osteoporóze přezdívá, protože zpočátku nepociťujeme žádné specifické příznaky a obtíže.

Riziko vzniku osteoporózy ovlivňuje z velké části genetická predispozice, kterou však nemůžeme ovlivnit, co však ovlivnit můžeme, je náš životní styl. Nesmíme proto zapomínat ani na prevenci. „Na prevenci by měli dbát všichni, ale zejména ti, kteří jsou již v rizikovém věku rozvoje osteoporózy a hlavně ženy. Vyšetření na denzitometru, vhodná strava a pravidelná fyzická aktivita významně snižuje pravděpodobnost rozvoje choroby a případné zlomeniny.

Cílem fyzické aktivity je udržení a zvýšení svalové síly, koordinace a rovnováhy. Zvláštní pozornost by prevenci měli věnovat i senioři s anamnézou pádů,“ vysvětluje prof. MUDr. Palička Vladimír, CSc., Dr. h.c., předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP.

Nedílnou součástí prevence osteoporózy je adekvátní strava a pohyb s ohledem na kostní a svalovou hmotu. Vyšší věk jde totiž ruku v ruce se schopností organismu absorbovat důležité minerály, proto je vhodné poradit se s lékařem o úpravě jídelníčku.

Vitamin D a vápník

„Je důležité zajistit dostatečný přísun vápníku, vitaminu D a živočišných bílkovin. Ostatně, zdravý životní styl s dostatkem pohybu a vhodnou stravou je základní prevencí nejenom osteoporózy a dalších vážných onemocnění. Způsob, jakým žijeme, by měl být vlastní nejenom seniorům, ale i mladým lidem, kteří si tak vytvoří předpoklady pro plnohodnotné stáří,“ uvádí Ing. Věra Hrušková, předsedkyně Ligy proti osteoporóze, která zastupuje zájmy pacientů s osteoporózou. 

Sekundární osteoporóza doprovází léčbu jiných onemocnění

Kromě primární osteoporózy, která souvisí zejména s vyšším věkem, bychom neměli zapomínat ani na sekundární osteoporózu, kterou vyvolávají nejčastěji chronická zánětlivá onemocnění, jako je revmatoidní artritida, některá onemocnění zažívacího traktu či onemocnění hormonální povahy.

Dalšími příčinami vzniku sekundární osteoporózy mohou být dědičné poruchy nebo nádorová onemocnění, může ale vznikat i v důsledku nedostatečného pohybu. Vhodný druh cvičení slouží jako prevence proti ztrátě kostní hmoty.

„Osteoporóza již patří k tzv. civilizačním chorobám a její výskyt stále narůstá. Vzhledem k tomu, že se objevuje především u starších osob, lze s prodlužující se délkou života oprávněně očekávat větší počet nemocných. To se týká především klasické postmenopauzální osteoporózy.

Narůstá však také počet případů osteoporózy sekundární, jež je spojena s jinou vyvolávající příčinou. V některých případech je sekundární osteoporóza lépe léčitelná, protože známe její konkrétní příčiny a můžeme tak přímo ovlivnit faktory, které se na jejím vzniku podílejí. V každém případě ale platí, že je nutné dodržovat předepsanou a nepřerušovanou léčbu a pravidelně docházet na kontroly, i ty preventivní,“ uzavírá profesor Palička.

Fotogalerie
4 fotografie

Jak probíhá denzitometrické vyšetření? Odpovídá lékařka Barbora Hanychová