Závazky se do hrobu neberou

Utajené dluhy, ty asi nejvíc straší pozůstalé. A je úplně jedno, jestli vznikly z neúspěšného podnikání nebo třeba z hráčské vášně. Mnozí netuší, že sice zdědí nějaký ten majetek, ale s tím i závazky, které budou muset léta splácet. Jak si pojistit, že se nic takového nestane?

Zjistěte, na čem jste

Pokud tušíte, že v pozůstalosti po příbuzném nejsou jen pozitiva, ale i dluhy, můžete dědictví odmítnout a vzdát se všeho. Jenže – co když by po splacení závazků ještě něco zbylo? Občanský zákoník vám dává možnost obrátit se na soud s žádostí o vyhledání dluhů a věřitelů.

Uplatněte tedy takzvanou výhradu soupisu pozůstalosti, tedy určení celkového jmění. Tím se omezí vaše odpovědnost za dluhy předka. Nepřijdete o možnost dědictví převzít, ale dluhy zesnulého budete hradit jen do výše ceny dědictví. Pokud je vás na dědictví víc, ti, kteří o výhradu soupisu nepožádali, budou svým podílem hradit vše. Pokud ovšem dědictví neodmítli.

Jak to probíhá:

• Požádáte soud o výhradu soupisu pozůstalosti.

Díky tomu máte možnost ještě před rozhodnutím o potvrzení dědictví požádat soud, aby vyhledal všechny věřitele zesnulého.

• Pokud vám soud vyhoví, vyzve všechny dosud neznámé věřitele, aby se v dané lhůtě (minimálně tři měsíce) přihlásili se svými pohledávkami a řádně je doložili.

• Neuplatní-li své pohledávky, už po vás nikdy nemohou chtít, abyste je jako dědic splácel.

Pamatujte si, že...

Právo na výhradu soupisu pozůstalosti má každý dědic a nemůže mu ho nikdo odebrat a ani se jej sám nemůže vzdát v rámci dědické smlouvy.

• Uplatnit ho lze prohlášením adresovaným soudu prostřednictvím notáře, který pozůstalost vyřizuje.

• Lhůta je jeden měsíc ode dne, kdy soud o tomto právu dědice vyrozuměl (soud ji může z vážných důvodů prodloužit, pokud jde třeba o dlouhodobou nemoc či pobyt v cizině).

Soupis majetku ale není zadarmo, nemá smysl ho tedy volit, pokud neexistuje podezření na dluhy. Shledá-li soud, že byl vyžádán bezdůvodně, může uložit žadateli, aby náklady uhradil. Jinak se zaplatí z pozůstalosti.

Dejte pozor na lhůtu

Pokud se rozhodnete dědictví odmítnout, což je samozřejmě nejjednodušší možnost, musíte to výslovně sdělit soudu. Je na to lhůta 1 měsíce ode dne, kdy vás soud jako dědice informoval o vašem právu (i tady ji lze prodloužit třeba kvůli nemoci, čtvrt roku pak náleží dědicům s trvalým bydlištěm v cizině.

Po této lhůtě už nemůžete dědictví odmítnout. Rozhodnout se můžete jen jednou, prohlášení o přijetí či odmítnutí dědictví je totiž konečné a nelze jej měnit.

Vyplavat mohou až časem

Po smrti osoby, po které máte dědit, přebírá celou situaci jako první notář. Ten si udělá soupis majetku na základě registrů a informací od finančních institucí. Přesto se ale může stát, že notář neobjevil všechno, tedy ani veškeré dluhy.

Snadno se tak stane, že i po nějakém čase se najde věřitel, který bude chtít splatit dluh po zesnulém. Pokud jste dědictví přijali, není vám už pomoci a platit budete muset.

Společné jmění na překážku

Jestliže vám zemře manžel či manželka a měli jste společné jmění manželů, dluhů se vzdát nemůžete a nemůžete ani uplatnit zmiňovanou výhradu soupisu. Naopak se stáváte spoludlužníkem.

Dluhy se nepřebírají jen ve dvou případech:

• pokud se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů (v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku)

• pokud je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Zní to podobně, ale není to totéž:

ODMÍTNUTÍ DĚDICTVÍ – rozhodnutí po smrti blízkého, které je třeba v dané lhůtě oznámit soudu.

ZŘEKNUTÍ SE DĚDICKÉHO PRÁVA – je možné jen před smrtí blízkého, a to smlouvou s ním ve formě notářského zápisu.

VZDÁNÍ SE DĚDICKÉHO PRÁVA – v průběhu dědického řízení je možné vzdát se celého svého podílu ve prospěch jiného dědice.

Seniorka chtěla bohatě obdarovat rodinu. Místo toho zažívá peklo!

Video
délka: 01:21.86

Chtěla bohatě obdarovat rodinu. Místo toho zažívá peklo! Karel Janeček, Blesk