1. Zemře-li váš příbuzný doma, musíte nejprve zavolat lékaře, nejspíš tedy záchranku. Doktor vystaví ohledací list a teprve pak můžete začít shánět pohřební službu, aby nebožtíka odvezla.

2. Pokud váš blízký zemřel v nemocnici, která vám to oznámí nejspíš telefonicky, oslovte co nejdříve pohřební službu, protože poplatky za uchování těla nejsou malé. Některé pohřebky se vám přímo vnucují poblíž nemocnic a byly známy i případy, kdy dostávaly od zdravotníků echo.

Zachovejte chladnou hlavu a zkuste porovnat nabídku různých ústavů na internetu a přečtěte si i zkušenosti lidí s konkrétními funebráky. Můžete si tím ušetřit peníze, ale i nervy kvůli neserióznímu jednání. 

3. V pohřební službě budou chtít občanský průkaz – váš i zemřelého, případně jen potvrzení nemocnice o úmrtí.

4. Rozmyslete si předem, jestli budete chtít zpopelnění nebo uložení do země. U kremace pak máte na výběr mezi pohřbem s obřadem nebo bez něj, případně rozloučení s urnou, které proběhne až po zpopelnění. Oba druhy pohřbů pak mohou být i církevní.

5. V pohřební službě si pak vyberete z katalogu rakev, květinovou výzdobu, případně další náležitosti. Například uložení do hrobky vyžaduje rakev z tvrdého dřeva se zinkovou vložkou, což se prodraží. Nejlevnější rakev pro kremaci pak stojí do 4 tisíc korun, nejdražší i několik desítek tisíc. 

6. Seznamte se s omezeními, které si určila sama pohřební služba. Mnohé povolují vstup jen dvěma osobám, a to v respirátorech. Nabízejí ale také sjednání pohřbu po internetu či telefonicky. Nutností je to pro lidi s nařízenou karanténou.

7. Pohřby jsou momentálně omezeny epidemiologickými nařízeními. Zákaz pohybu mezi okresy pro ně neplatil, ale povinné respirátory a rozestupy truchlících ano. Počet pozůstalých byl omezen na 15 osob. Mnohé ústavy ale nabízejí i přenos obřadu živě (on-line stream).

8. Počítejte také s tím, že i ten nejlevnější pohřeb bez obřadu vyjde zhruba na 18 tisíc korun a zaplatit budete muset okamžitě. V některých ústavech ale můžete pořídit poslední rozloučení i na splátky.

Video
délka: 13:00.12

Blesk Podcast: Život pohřebáka v době koronaviru Blesk

9. Pokud budete trvat na vystavení těla zemřelého v rakvi, není to ani dnes nemožné. Pokud tedy patolog či hygienická stanice nerozhodne jinak. Některé pohřební služby ale nyní tuto možnost odmítají, musíte tedy hledat tu, která se službě nebrání.

10. Podle psychologů lidé často následně litují, že se se zemřelým blízkým náležitě nerozloučili. Zvažte tedy i tuto okolnost, pokud uvažujete o pohřbu bez obřadu.

V dnešní situaci také odborníci doporučují naplánovat si nějakou formu dodatečného rozloučení. Až se situace s covidem zlepší a budou se moci zúčastnit všichni, kdo měli nebožtíka rádi.

Co všechno je třeba také udělat 

• Na matrice je nutné získat úmrtní list, který je k mnoha úkonům třeba.

Pokud zemřelý pobíral příspěvek na péči, musíte do osmi dní jeho úmrtí nahlásit krajské pobočce Úřadu práce.

• Zemřel-li vám manžel nebo manželka, musíte si zařídit přepis změny stavu v občanském průkazu na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.

Pokud byly smlouvy na odběr plynu, elektřiny, dodávku vody anebo na telefon uzavřeny se zemřelým příbuzným, je třeba zařídit jejich převod.

• Smrtí účastníka zaniká smlouva s mobilním operátorem, který po vás v tom případě nemůže vymáhat pokutu za předčasné ukončení smlouvy.

Jaká je šance nakazit se covidem, i když jste očkovaní?