Manžele z jejich původního družstevního bytu »vyhnal« zdravotní stav. „Manželka nemohla na nohy, museli jsme z druhého patra bez výtahu jinam,“ říká Gerard Piechota s tím, že ani on už není zcela fit, a proto hledali bezbariérové bydlení. Našli – v ulici U Lesa. Byty zde pronajímá město, a to zejména starším či hendikepovaným. „I když byl menší, radovali jsme se. Jenže přišly potíže,“ krčí rameny.

Nejdříve radost, pak šok

V bytě byla elektřina po bývalých nájemnících odpojena, prohlídka bytu podle Piechotových probíhala trošku »netradičně«. „Bylo to potmě. Navíc velmi rychlé. Byli jsme moc rádi, že máme byt, a podepsali jsme hned dekret,“ popisuje. Šok přišel, když poprvé rozsvítili. Kuchyně, koupelna, záchod i ostatní místnosti včetně balkonu byly podle nich v neobyvatelném stavu. „Tak jsme sáhli do peněz za původní byt a začali s opravami,“ uvedla paní Vlasta.

Práce zahrnující výměnu většiny interiéru a vybavení trvaly tři měsíce, během kterých už platili nájem i v bytě, který neobývali. „Byla to doba nejistot a velkých výdajů. Jen materiál přišel na 107 967 korun,“ podotýká Piechota. Podle manželů investice byt městu zhodnotily. A proto požádali, zda by bylo ochotné se na nákladech podílet. „K tomu se ale nikdo nemá. Žádali jsme i o snížení nájmu za ty tři měsíce, kdy jsme tu nemohli bydlet. Jejich reakce? Vy jste byt viděl a podepsal jste dekret, opravy jste se zavázal provést na svoje náklady. Tečka,“ rozhořčuje se penzista.

Koupelna a wc před rekonstrukcí.
Autor: Karel Janeček

Město nakonec seniorovi nabídlo poměrnou částku a prominulo i část nájemného. Podle pana Piechoty je to ale žalostně málo. Senior, který podepsal souhlas s úpravami bytu na vlastní náklady, se nechce smířit s nabízenou částkou necelých 46 tisíc od města. Ombudsmana Blesku vyhledal s nadějí, že existuje cesta, jak dostat víc.

Město: Nabídli jsme 45 938 Kč

Jak se k vzniklé situaci staví karvinský magistrát? Vedoucí majetkového odboru Helena Bogoczová Blesku potvrdila, že v září 2018 opravdu proběhla prohlídka zmíněného bytu i to, že byla elektřina odpojena. „Na prohlídku se dostavil nájemce sám, bez manželky. Dle jeho vyjádření byt splňoval jeho osobní kritéria, pokud se týká velikosti a umístění bytu.

Nájemce neměl v průběhu prohlídky žádné výhrady, co se týká způsobu prohlídky nebo časového rozpětí. V době prohlídky skutečně byla snížena viditelnost v koupelně, nicméně nájemce ani k tomuto faktu nic nenamítal,“ napsala Blesku. „Již při této první návštěvě bylo nájemci sděleno, že se jedná o byt sice zcela funkční, ale odpovídající svému stáří a opotřebení, kde vlastník po předchozím nájemci zatím nerealizoval opravy,“ pokračovala.

Doplnila, že se takovéto byty běžně seniorům nepřidělují, vždy procházejí opravami. „Nicméně pan Piechota neustále naléhal na přidělení bytu v co nejkratším termínu, i přesto, že byt neprojde opravami.“ Helena Bogoczová potvrdila i skutečnost, že pan Piechota souhlasil s tím, že úpravy provede na vlastní náklady „bez nároku na návratnost vložených prostředků.“

Manželé z Karviné bojují s městem o placení oprav bytua
Autor: Karel Janeček

Vyrovnání

„Po modernizaci bytu požádal pronajímatel o proplacení částky ve výši 107 967 Kč. V srpnu 2019 byl nájemci předložen návrh fi nančního vyrovnání ve výši 45 938 Kč. Tato částka je tvořena součtem zařizovacích předmětů a stavebního materiálu pro úpravu koupelny, WC a kuchyně,“ prozradila. Nepřiznané náklady jsou ve výši 62 029 Kč (pozn. red. – podle magistrátu se jednalo zejména o výměnu plně funkčních zárubní a dveří, výměnu vypínačů a zásuvek za estetičtější atp.). „Nájemce s navrženou výší úhrady nesouhlasil,“ dodává.

Ombudsman Blesku: Lepší něco než nic

„Zákon samozřejmě upravuje situaci, kdy byt není vhodný k nastěhování a obývání a stanovuje práva a povinnosti stran,“ říká Ombudsman Blesku. „Možnost domáhat se nároků je však značně oslabena, pokud nájemce byt převezme po prohlídce, kterou vykonal nedostatečně, nebo i bez prohlídky, kterou však učinit mohl,“ varuje Jakub Keresteši.

Ombudsman Blesku Mgr. Jakub Keresteši
Autor: archiv

Zákon podle Ombudsmana Blesku uvádí, že pokud nájemce se souhlasem pronajímatele provede v bytě opravy, má nárok na vyrovnání. „Dle dostupných podkladů však také došlo k dohodě, že manželé provedou rekonstrukci na vlastní náklady,“ varuje!

Nabídka města

„S ohledem na skutečnost, že na okamžité proplacení rekonstrukce manželé nárok nemají, bych osobně přijal nabízenou částku nyní,“ radí závěrem Ombudsman Blesku. Manželé by mohli uplatnit nárok na vyrovnání až poté, co by jim skončil nájem v bytě. Otázkou ale zůstává, zda by hodnota po mnoha letech užívání bytu nebyla výrazně nižší.

Fotogalerie
3 fotografie

Video
délka: 22:25.52

Babiš o covidu: Situaci zvládáme, formuláře v hospodách nebudou a nákupní doba pro seniory také ne Blesk - Jakub Veinlich, Jan Jedlička