Týrání měla přihlížet chlapcova matka Simona T., která  reportérovi Blesku exkluzivně přiznala: „Kluk ho nechtěl poslouchat, tak ho za to mlátil, netušila jsem, že to dojde takhle daleko.“ Mladá maminka ale podle všeho mohla tragédii předejít… Oslovili jsme renomovanou pražskou advokátku JUDr. Lucii Hrdou a zeptali se na možnosti, které žena měla. „V případech závažného násilí, kdy je člen domácnosti ohrožen na zdraví, je nutné především kontaktovat Policii ČR a žádat vykázání osoby z bytu nebo domu a jeho bezprostředního okolí,“ navrhuje řešení Hrdá.

Podejte trestní oznámení!

„Vykázání je platné pouze na dobu 10 dnů, což je ale dostatečná doba na využití dalších postupů. Následně může oběť podat trestní oznámení vůči agresorovi, který svým chováním může naplnit skutkovou podstatu celé řady trestných činu (např. trestný čin týrání osoby žijící ve společné domácnosti, trestný čin týrání svěřené osoby, trestný čin ublížení na zdraví, trestný čin ohrožování výchovy dítěte a mnoho dalších),“ popisuje advokátka.

Návrh na vydání předběžného opatření ve věcech domácího násilí

Další krok by měl směřovat k vydání předběžného opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních, které je ve věcech domácího násilí osvobozeno od soudních poplatků a soud o něm musí rozhodnout do 48 hodin. Předběžné opatření, podobně jako vykázání, může odpůrci (agresorovi) uložit mimo jiné, aby opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí a aby se zdržel setkávání s navrhovatelem. Předběžné opatření trvá jeden měsíc a může být následně prodlouženo, nejdéle však na dobu 6 měsíců.  

Podejte návrh na výlučnou péči o dítě

Předběžné opatření by ale mělo poskytnout dostatečný časový úsek pro další krok, a to podání návrhu na výlučnou péči o dítě a zákaz styku druhého rodiče s dítětem, kdy opět je řízení osvobozeno od soudních poplatků.

Pomohou i poradny

„Oběť není v těchto případech sama, a pokud ještě nechce věc řešit za účasti policie, může se anonymně obrátit pro pomoc na celou řadu organizací, typicky se jedná o intervenční centra, které jsou v každém kraji, případně poradny, které se specializují na pomoc obětem trestné činnosti a domácího násilí (například Bílý kruh bezpečí),“ radí Hrdá. Tyto organizace dokážou obětem pomoci nejenom s výše uvedenými právními kroky, ale také poskytují psychickou podporu a jejich poradenství je zcela zdarma!

 V případě násilí na dětech se rodič může obrátit také na Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), který je povinen dítěti poskytnout účinnou ochranu a rovněž seznámí rodiče s jeho právy a možnostmi. „Zároveň je nutné uvést, že samotné oběti se často jako oběti nevidí, což je jeden z příznaků syndromu týrané osoby, a proto by před násilím neměly zavírat oči ani jiné osoby, příbuzní, učitelé, kamarádi,“ dodává Hrdá.

VIDEO: JUDr. Lucie Hrdá promluvila v redakci Blesku o domácím násilí.

Video
délka: 04:54
1080p 720p 360p

JUDr.Lucie Hrdá promluvila v redakci Blesku o domácím násilí.