Která z činností obchodníka s cennými papíry je doplňkovou investiční službou, je definováno zákonem o podnikání na kapitálovém trhu. Kromě hlavních činností, mezi které patří přijímání a předávání pokynů, provádění těchto pokynů na účet klienta a podobně, může obchodník s cennými papíry poskytovat klientům dodatečnou nabídku činností určených pro kapitálový trh, jež se nazývají doplňkovou investiční službou. Patří mezi ně správa a úschova investičních nástrojů, úvěry na obchodování s investičními nástroji, komplexní poradenství pro orientaci na kapitálovém trhu, provádění devizových operací, služby související s upisování emisí investičních nástrojů a také pronájem bezpečnostních schránek.

První finanční burzou na světě, na které se daly obchodovat investiční nástroje, byla otevřena v roce 1531 v Antverpách v Belgii. Slovo burza je však odvozeno od několik století staršího jména rodiny majitelů zájezdního hostince Van der Beurze, který se nacházel na náměstí v Bruggách. Zde se setkávali obchodníci z celé Evropy, zejména z Itálie, aby sjednávali své obchody.