Stále zlepšovat ekonomické výsledky firmy je podstatou úspěšného podnikání. Způsoby, jakými toho může firma dosahovat, jsou předmětem mnoha debat a obsahem nepřeberného množství knih. Jedním ze základních východisek je maximální produktivita. Zde se jedná o řešení problému jak v co nejvyšší míře zapojit a využít zdroje, které vstupují do procesu produkce firmy. Ať už se jedná o co nejlepší využití lidské práce, půdy, kapitálu či znalostí. Další faktor, kterým může firma zlepšovat své ekonomické výsledky, je dobrá orientace na trhu na kterém působí, mít přehled o konkurenci, tedy o cenové a kvalitativní úrovni své produkce ve vztahu k dalším hráčům na trhu. Obecně se tedy dá říci, že získat do vedení firmy kvalitní manažery, kteří otázku jak zlepšovat ekonomické výsledky budou efektivně řešit, je pro většinu firem základem prosperity.

Ředitelé, pod jejichž vedením dokáže firma stále zlepšovat svoje ekonomické výsledky, jsou samozřejmě také královsky placeni. Šéfové největších světových společností vlastní soukromá letadla, přepychové rezidence a luxusní auta.