V roce 2017 hospodařila Praha s přebytkem zhruba 7,45 miliardy Kč, kdy příjmy dosáhly 77,76 miliardy a výdaje 70,31 miliardy. Na letošek má hlavní město schváleno rozpočet s příjmy 59,175 miliardy a výdaji 77,569 miliardy korun. Rozdíl pokryje ze svých zdrojů a příspěvků státu.

Celkové příjmy byly loni plněny na 106,7 procenta upraveného rozpočtu. To znamená, že město přijalo o asi 5,593 miliardy korun více, než bylo plánováno. Z toho nejvyšší část, a to asi 4,61 miliardy, připadá na inkaso daňových příjmů, zejména inkasa daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob.

Příjmy dosáhly 88,643 miliardy, kdežto výdaje téměř 82 miliard korun odpovídají 85,54 procenta původně plánované částky. Z toho připadá na běžné výdaje asi 64,558 miliardy a na kapitálové výdaje 17,424 miliardy. Nejvyšších částek dosahují běžné a kapitálové výdaje v dopravě a školství.