Pro obchodníka s cennými papíry je hlavní náplní činnosti nákup a prodej cenných papírů na kapitálovém trhu na účet svého klienta. Jedná tak na základě platné legislativy a povolení České národní banky. Základní střet zájmů u obchodníka s cennými papíry tkví v tom, že může vzniknout motivace provádět obchody proti zájmům svého zákazníka. Jakými způsoby k této situaci dochází je obvykle definováno a striktně zakázáno v etickém kodexu obchodování, který každý obchodník v zájmu dobrého jména dodržuje. Mezi způsoby, jakými může vzniknout střet zájmů, patří například motivace obchodníka dosáhnout jiného výsledku u totožného obchodu než je v zájmu klienta. Dále se může obchodník snažit předejít svým ztrátám či dosáhnout zisku na úkor klienta, nabízet mu nevhodné produkty a podobně.

Dnes již klasickým příkladem obchodování s cennými papíry proti zájmům klienta je bývalý burzovní makléř Jordan Belfort, podle jehož životního příběhu byl natočen film Vlk z Wall Street. Klientům své společnosti Stratton Oakmont dokázal během několika let způsobit škody ve výši 200 milionů dolarů.