Po předložení dokladu o pracovní neschopnosti prvních 14 dní vyplácí zaměstnavatel nemocenskou za každý pracovní den zaměstnance. Výpočet ale není úplně jednoduchý, protože účetní musí průměrný hodinový výdělek upravit podle tzv. redukčních hranic a vzít v úvahu překážky v práci např. dovolenou, dále pak se naopak započtou svátky, které by připadly na pracovní den a pracovní cesty a přesčasy. Pokud bude trvání vaší nemoci delší než 14 dnů, pak dle zákoníku práce od 15. dne nemoci je tato povinnost předána správě sociálního zabezpečení. Tady pak je nemocenská vyplácena za všechny kalendářní dny. Je třeba poznamenat, že u OSVČ jelikož nejsou zaměstnanci nemocenská je uplatněna až od 15. dne nemoci v případě, že si platí nemocenské pojištění. Tudíž prvních 14. dnů jsou bez jakékoli náhrady mzdy.

Do konce června 2019 platila první tři dny nemoci tzv. karenční doba, kdy nebyla nemocenská vyplácena. Od 1. července 2019 práce neschopní dostávají náhradu za plat i po dobu těchto tří dnů.