Důchodový věk je v současné době omezený horní hranicí 65 let pro muže i ženy a platí pro účastníky sociálního pojištění narozené po roce 1964 (u žen navíc snižuje hranici, kdy mohou do důchodu, počet vychovaných dětí). Lidé narození před tímto rokem mohou zjistit kdy do důchodu například v jednoduchém kalkulátoru. Pro odchod do důchodu je nezbytná ještě jedna podmínka a tou je dostatečná doba účasti v sociálním pojištění. V současné době tato doba 35 let. Při splnění této podmínky lze v současnosti odejít do důchodu předčasně, kdy je možné snížit věkovou hranici o 3 nebo o pět let, v závislosti na datu narození.

Nynější penzijní systém byl v tehdejším Československu zaveden v roce 1924. Jedná se o tzv. průběžně financovaný penzijní systém a jeho podstatou je výplata důchodů z daní. Všichni pracující tedy platí sociální pojištění, ze kterého jsou následně vypláceny peníze současným důchodcům. Tento systém je funkční dokud se v zemi rodí dostatek dětí, tedy budoucích pracujích. Pokud porodnost dlouhodobě klesá, ubývá tak daňových poplatníků a je méně peněz na důchody. V České republice je situace v tomto směru poměrně dobrá, je však jistě rozumné, plánovat ve stáří i využití vlastních úspor.