Neděle 26. května 2024
Svátek slaví Filip, zítra Valdemar
Oblačno, bouřka 21°C
Nejčtenější
na Blesk.cz

Potřebná doba důchodového pojištění: Kolik let je třeba mít napracováno a co se do ní počítá?

Jaká je potřebná doba důchodového pojištění pro odchod do důchodu a co se do ní počítá?
Jaká je potřebná doba důchodového pojištění pro odchod do důchodu a co se do ní počítá?  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: red - 
26. září 2019
12:31

Pro získání nároku na starobní důchod je kromě dosažení potřebného věku mít i potřebnou dobu důchodového pojištění, čili mít takzvaně „odpracováno“. Počet let se postupně zvyšoval, až do roku 2019, kdy dosáhl na svůj strop.

Potřebná doba pojištění je doba, po kterou musí člověk pracovat a přispívat do systému důchodového pojištění, aby měl nárok na důchod. Do doby se mohou při splnění podmínek započítat i náhradní doby pojištění. Náhradní doba pojištění se podle České správy sociálního zabezpečení týká:

 •  Osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vyšší odborné škole nebo vysoké škole v České republice po dobu prvních šesti let studia po dosažení osmnácti let v období před rokem 2010
 • Osob v evidenci úřadu práce po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci. Pod to spadá i doba, kdy se podpora v nezaměstnanosti nevyplácí, protože osoba v evidenci úřadu práce má nárok na odstupné či odchodné. Jako náhradní dobu pojištění je pak možné započítat až tři roky, kdy je osoba v evidenci úřadu práce a podpora jí nenáleží, ale pouze jeden rok je možné započítat v době před dosažením 55 let.
 •  Osob se zdravotním postižením zařazených v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání
 • vojáků ve vojenské službě mimo vojáky z povolání a vojáky v další službě (do 30. června 2016)
 • osob konajících civilní službu (do 31. 12. 2004)
 • osob pečující o dítě do čtyř let
 • osob pečujících o osobu závislou na péči jiné osoby v prvním stupni do deseti let, nebo jakkoli starou osobu závislou na péči jiné osoby ve druhém, třetím nebo čtvrtém stupni.
 • příjemců invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • osob po skončení výdělečné činnosti, která zakládala účast na nemocenském pojištění, trvá
  • dočasná pracovní neschopnost (pokud si ji člověk nepřivodil úmyslně a pokud vznikla v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě)
  • karanténa nařízená v době výdělečné činnosti nebo v ochranné lhůtě
  • podpůrčí doba pro poskytování ošetřovného
  • podpůrčí doba pro poskytování pomoci v mateřství v období před porodem
 • osob v ochraně svědků
 • osoby, u kterých trvá podpůrčí doba u dávky otcovské poporodní péče v době po skončení výdělečné činnosti

Jak zjistit dobu důchodového pojištění

Pokud si člověk není jistý, kolik let má odpracováno, může to snadno zjistit. Lidé mají možnost si jednou za rok vyžádat si od České správy sociálního zabezpečení informativní osobní list důchodového pojištění. Žádost mohou zaslat pomocí datových stránek i poštou.  ČSSZ má pak na odpověď 90 dnů.

Žádost by měla obsahovat rodné číslo, jméno a příjmení žadatele a adresu nebo ID datové schránky, na kterou má být informativní list zaslán.

Důchodový systém v Česku: Jak fungují české penze

Jak doložit chybějící dobu pojištění

Pokud při žádosti o důchod zjistíte, že ČSSZ nemá údaje o některé z dob pojištění nebo náhradních dob, nemusíte zoufat, jdou doložit i zpětně.

V takovém případě budou úředníci potřebovat doklady, které vaší práci v této době dokazují. Od roku 2004 musejí zaměstnavatelé za zaměstnance vyhotovovat evidenční listy důchodového pojištění, které posílají ČSSZ a zároveň dostávají kopii i zaměstnanci.

ČSSZ proto lidem radí, aby je doma uchovávali. Jako další doklady pak poslouží i výplatní pásky, pracovní smlouvy, zápočtové listy, potvrzení o zdanitelných příjmech nebo legitimaci ROH.

Chybějící údaje o době studia je možné prokázat vysvědčeními z jednotlivých ročníků, u vysokých škol pak výkazem o studiu na VŠ.

Mimořádným způsobem pak v případech, kdy dobu pojištění nelze prokázat jinak může být čestné prohlášení dvou svědků. Ti musí mimo jiné uvést, díky čem mají o chybějící době vašeho pojištění informace. Jako věrohodné svědky vnímá ČSSZ zpravidla osoby, které s vámi v daném zaměstnání ve stejnou dobu pracovaly.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa