Přímý důsledek nesprávného posouzení úvěruschopnosti spotřebitele věřitelem může být neplatnost úvěrové smlouvy. Podle zákona je totiž věřitel před poskytnutím úvěru povinen podrobně prověřit schopnost spotřebitele úvěr splácet. Zajímá ho především výše pravidelného příjmu žadatele a součet jeho měsíčních závazků. Rozdíl těchto částek musí poskytovat dostatečnou rezervu pro splácení posuzovaného úvěru. Věřitelem je rovněž posuzováno, jaká byla platební morálka spotřebitele při splácení dříve poskytnutých úvěrů. Pro získání těchto informací věřitel nahlíží do specializovaných registrů a databází. Pro některé typy úvěrů se pro posouzení úvěruschopnosti spotřebitele bere v úvahu i hodnota jeho majetku.

Pokud straně spotřebitele dojde při posouzení jeho úvěruschopnosti k poskytnutí záměrně zkreslených nebo nepravdivých informací, či k zamlčení důležitých skutečností, jedná se o úvěrový podvod. Pachatel takového činu může být potrestán odnětím svobody až na dva roky, pokud byla trestným činem způsobena škoda většího rozsahu, může jít za mříže až na pět let.