Děsí vás „pálky“ za advokáta? Víme, kde vám pojistí soudní výlohy

 • Autor: ula - 
  18. 6. 2017
  18:23

  Bojíte se, že jednou budete muset platit drahé právníky? Můžete se nechat pojistit. Pojišťovna si pak váš případ převezme, sežene advokáta a uhradí náklady. Někde poskytují tento produkt jako připojištění např. k pojištění domácnosti, jinde samostatně. Máme pro vás přehled pojišťoven, které tuto službu nabízí.

 • 1.Česká pojišťovna

  „Pojištění právní ochrany nabízíme jako připojištění k cestovnímu pojištění. Připojištění pomůže při řešení právních sporů v zahraničí. Poskytuje pomoc, podporu, rady a právní asistenci např. při ztrátě nebo krádeži dokladů, při jednání s policií, celní správou nebo jinými úřady, v případě hospitalizace pojištěného, při trestním nebo správním řízení po dopravní nehodě, při vyřizování pojistné události mimosoudní nebo soudní cestou apod. Toto připojištění je možné sjednat k cestovnímu pojištění online. Cena připojištění se pohybuje na úrovni 50 korun za týden, připojištění zajistí pomoc při řešení právních sporů v zahraničí do limitu 200 000 Kč,“ řekla Ivana Buriánková, tisková mluvčí pojišťovny.

  Česká pojišťovnaČeská pojišťovna | 

 • 2.D.A.S

  „Podle rozsahu sjednané právní ochrany může klient získat právní ochranu v oblastech smluvních vztahů a sporů (např. reklamace, vadně provedená oprava věci, nevrácení půjčky), pracovních sporů, v oblasti náhrady újmy a majetkové škody, vlastnických a sousedských sporů, pojistných sporů (nejčastěji o výši poskytnutého pojistného plnění za vozidlo, úraz), v oblasti dopravních nehod, přestupků a jiných správních deliktů, v oblasti daňového práva a práva sociálního zabezpečení, v oblasti nájemních sporů,“ řekl Michal Kratochvíl z pojišťovny D.A.S.

   

  Pojištění právní ochrany má za cíl v ujednaném rozsahu hradit náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené. V případě právního sporu se tak pojištěný nemusí obávat, že není finančně či odborně připraven vést právní spor nebo že nemůže riskovat jeho prohru, neboť potřebné náklady za něj hradí až do výše sjednané pojistné částky v pojistné smlouvě pojišťovna. Ta také standardně skrze právní poradenství poskytuje pojištěnému pomoc v situacích, kdy si jako laik není zcela jistý, jak správně postupovat, aby si svá práva dopředu nepoškodil či jinak nezkrátil.


  Vyplatí se životní pojištění? Podívejte se na rozhovor: 

   

  Video Fotbalista Jakub si chtěl pojistit kotník: Vyplatí se to víc než životní pojištění? - Andrea Ulagová, Jan Jedlička
  1080p 720p 480p 360p 240p

 • 3.Allianz

   „Právní ochranu poskytujeme v oblasti autopojištění a pojištění privátního majetku. Naši klienti mají nárok na neomezený počet právních rad během roku po telefonu nebo e-mailu. Dokážeme posoudit situace a zajistíme uplatnění nároku na odškodnění u odpovědné osoby. V případě potřeby zajistíme zpracování znaleckého posudku a pověříme advokáta, který se ujme jejich právního zastoupení. Stejně tak zajistíme zastupování klienta v mimosoudních řízeních,“ řekl mluvčí pojišťovny Václav Bálek a dodal: „Za klienta hradíme náklady spojené s právní ochranou až do výše 1 000 000 Kč za každou pojistnou událost.“

   

  Právní poradenství k vozidlům – jak k povinnému ručení, tak k havarijnímu pojištění – je pro klienty pojišťovny zdarma.

  AllianzAllianz | 

 • 4.Kooperativa

   „Kooperativa nabízí klientům možnost sjednání pojištění právní ochrany v několika variantách. Například jako samostatný produkt. Varianta RODINA zahrnuje právní ochranu oprávněných právních zájmů pojištěné osoby souvisejících s jejím movitým majetkem, vlastnictvím, držbou nebo nájmem bytu nebo nemovitosti vymezené v pojistné smlouvě, pokud je pojištěnou osobou využívána k bydlení nebo individuální rekreaci, dalšími právními vztahy pojištěné osoby v běžném občanském životě,“ uvedl Milan Káňa.

   

  „Pojištění se nevztahuje na právní ochranu oprávněných právních zájmů pojištěné osoby jako vlastníka, provozovatele, držitele, nájemce nebo řidiče dopravního prostředku s motorovým pohonem. V případě pojištění právní ochrany se jedná například o případy vymáhání náhrady újmy, když do vás na sjezdovce najede lyžař, vytopí vás soused, pokouše vás sousedův pes nebo lékař vám poškodí zdraví při operaci. V takových případech vám poskytneme odborné poradenství a úhradu nákladů na vymáhání nároku,“ dodal Káňa.

   

  Zároveň pojišťovna zajistí úhradu nákladů a poradenství pro případ obhajoby klienta v trestním/přestupkovém řízení vedeném pro nedbalostní trestný čin/přestupek. Například pokud na kole srazíte jiného cyklistu, který vás žaluje pro ublížení na zdraví, pojišťovna zajistí obhajobu.

   

   

  KooperativaKooperativa | 
   
 • 5.ČSOB pojišťovna

  „V rámci pojištění právní ochrany máme dva hlavní okruhy, které naše pojištění zahrnuje, a to pojištění v souvislosti s řízením (a provozem) jako základní a pojištění v souvislosti s běžný občanským životem (jako rozšiřující variantu),“ řekl Petr Milata, mluvčí pojišťovny.

   

  Rozsah pojištění u ČSOB je následující:

   

  Pro variantu řidič:

   

  • Správní a trestní řízení po dopravní nehodě
  • Správní řízení v souvislosti s provozem vozidla
  • Újma způsobená v souvislosti s řízením vozidla

   

  Pro variantu rodina:

   

  • V souvislosti s trestním, přestupkovým a jiným správním řízením vedeným pro nedbalostní delikt spáchaný pojištěným
  • Spor o náhradu újmy
  • Spor z práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost
  • Spory ze smluv o úvěru
  • Spory o dědictví
  • Pracovněprávní spory
  • Sousedské spory
  • Nájemní spory
  • Spory z pojištění

   

  „Máme nejlepší rozsah pojištění v rámci komplexního balíčku za velmi přijatelnou cenu, která je výrazně nižší než u konkurence. Navíc díky komplexnímu rozsahu si klient nemusí složitě vybírat na které oblasti chce, aby pojištění vztahovalo. Dále naše pojištění je velmi transparentní s minimem množství výluk. Navíc v případě pojištění právní ochrany řidiče nepožadujeme konkretizaci auta do smlouvy (jako konkurence) a naše pojištění se vztahuje na libovolné řízené auto (do 3,5 t) pojištěným nebo jeho rodinou,“ doplnil Milata.

   

   

  ČSOB pojišťovnaČSOB pojišťovna | 

 • 6.Česká podnikatelská pojišťovna

  ČPP pojištění nabízí v základním nebo rozšířeném rozsahu. 

   

  V základním rozsahu se pojištění vztahuje na tyto právní oblasti:

   

   

  • náhrada újmy podle občanského zákoníku
  • vlastnictví movitých věcí
  • trestní a přestupkové právo
  • pojistné právo

   

    

  V rozšířeném rozsahu jsou to ještě navíc:

   

   

  • pracovněprávní spory
  • vlastnictví nemovitosti
  • nájem nemovitosti 

   

    

  A kolik to stojí?

   

  Základní rozsah pojištění:

   

  limit pojistného plnění 300 000 Kč, spoluúčast 3000 Kč, roční pojistné 1200 Kč

   

  Rozšířený rozsah pojištění:

   

  limit pojistného plnění 300 000 Kč, spoluúčast 3000 Kč, roční pojistné 3360 Kč

   

   

  ČPPČPP | 

Doporučujeme
cocumis ( 18. června 2017 20:48 )

Hlavně by tam mělo jednoznačně být napsáno. kolik takové pojištění u jednotlivých pojištóvem stojí. Jednoduchá tabulka - za kolik ročně a kolik uhradí. Tyhle pindy jsou na nic.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa