Název měsíce září nepochází od slova zářit, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je to odvození od slovního spojení za říje (během říje – a to zase souvisí s výrazem říti neboli řváti). Přichází totiž čas, kdy se zvířata páří a samci lákají samice na působivé zvuky. Především jelení troubení jde v lese slyšet stovky metrů daleko. (Od slova říje je odvozen také název následujícího měsíce října.)

Pranostiky na měsíc září: Jaké bude počasí?

V září se sklízí chmel a vinná réva. Proto se v mnoha koutech naší republiky konají tradiční slavnosti vína – vinobraní. A také oslavy dočesání chmele – dočesané. Tyto veselice se konají už po staletí a počasí při nich bylo vždy velmi důležité.

• Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
• Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří.
• Po hojných deštích v září, osení zimní se podaří.
• Bouřka v září, sníh v prosinci.
• Teplé září, říjen se mračí.
• Divoké husy na odletu, konec babímu létu.
• Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
• Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
• Touží-li září po rose, bude v říjnu bláta po ose.
• Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří.
• Pěkné růže v zahrádkách věští pěkný podzimek a pozdní zimu.
• Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Bude babí léto a kdy se podle pranostik ochladí?

Naši předci babímu létu moc šancí nedávali. Vypozorovali, že ochlazení přijde 21. září na Matouše, kdy podle lidového rčení nasadíme čepice ("po svatým Matouši čepici na uši"). Po svatém Václavovi, který připadá na 28. září, už přituhuje ("po svatém Václavu beranici na hlavu"). I když tady si pranostiky poněkud protiřečí a naštěstí je tu další rčení, které je naopak ve prospěch krásného babího léta ("kolem svatého Václava, nové léto nastává").

Podle dlouhodobého teplotního trendu to ale na konci září na čepice ještě nebude. Od roku 1957 neklesla průměrná denní teplota na konci září téměř žádný rok pod 10 °C. Výjimkou byl rok 2004, kdy byla průměrná zářijová teplota pouhých 6,1 °C. Jak to bude tento rok?

Pranostiky pro významné zářijové dny

Jaké budou podzim a zima, jaké počasí bude na Štědrý den? Nejen o tom jsou pranostiky pro měsíc září.

1. září: Linda, Samuel a svatý Jiljí

První září není jenom den, kdy se děti vrací do školy. Podle křesťanských tradic patří tohle datum významnému poustevníkovi a mnichovi svatému Jiljí. Ten je patronem lesů, kovářů, kojících matek, žebráků a tělesně postižených lidí. Je vzýván při nočních můrách, neplodnosti, epilepsii a rakovině. Pranostiky se ale tradičně věnují počasí.

• Svatý Jiljí jasný, bude podzim krásný.
• Jaké počasí o Jiljím panuje, takové celý měsíc se ukazuje.
• V jakém počasí jde jelen k říji, v takovém se o Michalu vrací.
• Po sv. Jiljí každý teplý den je milý.

8. září: Mariana a narození Panny Marie

Tento den byl stanovený jako oslava narození Panny Marie už v 5. století. Přesné datum narození Ježíšovy matky není známé, avšak mezi křesťany je 8. září plně uznávané. I proto jsou na tento významný den navázány nejrůznější pranostiky, které poukazují na rodící se podzim.

• Jaké počasí na narození Panny Marie, takové potrvá čtyři neděle.
• Na Panny Marie narození vlaštovek shromáždění.
• Neprší-li o Marie narození, bude suchý podzim.
• Jaké počasí na narození Panny Marie, takové potom osm neděl bývá.
• Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.

14. září: Radka a povýšení svatého Kříže

Ani den, kdy křesťané znovu získali relikvie kříže, na kterém byl Ježíš ukřižován, není bez pranostik. Jejich význam není přímo napojen na historickou událost výhry křesťanů nad Peršany. Zvěstuje ale blížící se podzimní čas a změnu finančních poměrů.

• Na povýšení svatého Kříže odkud fouká vítr, odtud přijde drahota.
• Po svatém Kříži, podzim se blíží. 

 16. září: Ludmila

Svatá Ludmila byla první ženou v českých zemích, která byla prohlášena za svatou. Byla babičkou svatého Václava a v české historii hraje významnou roli. Je považována za patronku rodin, matek, babiček a také vinařů a vína jako takového. Žádná pranostika ji však s vínem ani rodinou nespojuje. Poukazuje se spíše na chladnější počasí a deštivé dny.

• Svatá Ludmila deštěm obmyla.
• Na Ludmily světice obouvej střevíce.

21. září: Matouš

Možná proto, že byl svatý Matouš znám jako celník a výběrčí daní, představují pranostiky pro tento den jakési pomyslné zúčtování počasí a dělají tlustou čáru za létem.

• Po svatým Matouši čepici na uši.
• Svatý Matouš den krátí a svačinu hatí.
• Jaké počasí zařídí Matouš, takové trvá čtyři neděle.
• Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
• Na svatého Matouše se každé jablko ukouše.

28. září: Václav

Svatý Václav je hlavním patronem českého národa, je také symbolem české státnosti. Od roku 2000 je toto datum jeho státním svátkem. Na tento den bylo vymyšleno mnoho pranostik týkajících se především vína a podzimního počasí.

• Po svatým Václavu beranici na hlavu.
• Přijde Václav – kamna připrav.
• Na svatého Václava mráz nastává.
• Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek.
• Kolem svatého Václava nové léto nastává.
• Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
• Je-li bouřka na Václava, dlouho teplo zvěstovává.
• Na svatého Václava bývá bláta záplava.
• Svatý Václav zavírá zem.
• Na svatého Václava českého bývá vína nového.
• Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy se vydaří.

29. září: Michal

Jedním z nejznámějších archandělů je právě svatý Michael. Je také patronem všech hor a kopců, vojáků a policistů. Pranostiky s ním spojené předpovídají, jaká bude pomalu přicházející zima. Poukazují na to, že se prodlužují noci a zem se uchyluje ke spánku.

• Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.
• Svatý Michal z pole spěchal.
• Nejsou-li pryč před Michalem ptáci, tak po něm tuhá zima neburácí.
• Noc-li chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem.
• Padají-li před svatým Michalem žaludy, bude tuhá zima.
• Fučí-li na svatého Michala od severu nebo od východu, bude tuhá zima.
• Mokro o Michalu, studeno o Štědrém dnu.
• Jasný den na Michala – urodí se obilí a dobrý masopust.
• Hřmí-li na svatého Michala, bude mnoho žita, ale málo ovoce a silné větry. 
• Zmoknou-li Michalu křídla, bude o Vánocích zem rozbředlá.
• Je-li o Michalu jasná noc, zvěstuje to zimy moc. Je-li mlhavá a vlhká, nebudou chladna velká.

30. září: Jeroným

Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima.

Svatý Jeroným bez dřeva zatopil.

Původ a význam pranostik

Pranostiky mají svůj význam už po mnoho staletí. Vždy dokázaly lidem napovědět, jaká bude další úroda, jestli bude pršet nebo bude tuhá zima. Pravdivost pranostik nebyla vždy zaručená, ale pro zemědělce a statkáře to byl jakýsi ukazatel toho, co je před nimi. Většina pranostik má právě souvislost s tím, jaká bude úroda a sklizeň. Dnes je mnoho pranostik již dávno zapomenutých. U některých z nich se běžnému člověku ani nepodaří objasnit jejich význam. I tak se ale najdou takové, které se jednoduše nezapomínají a přenášejí se z generace na generaci.