NÁŠ TIP: Jaká bude zima a co čekat o Vánocích? Sledujte pranostiky v tyto dny: 16. října: Havel     21. října: Uršula      22. října: Kordula     28. října: svatý Šimona a Juda

Většina říjnových pranostik upozorňuje na blížící se zimu, chladná a mlhavá rána nebo nutnost sklidit poslední zbytky úrody. Pranostik, které zahrnují i další koloběhy v přírodě, jako jsou třeba odlet vlaštovek, padající listí nebo jelení říje, je pouze několik. A právě od jelení říje je odvozen celý název měsíce října

Říjnové pranostiky: Co prozradí padající listí, žaludy a vlaštovky?

Pranostiky, které se vztahují k jednotlivým říjnovým dnům (najdete je níže), nám říkají, že teď už opravdu začíná zima a je nejvyšší čas vybalit kabáty. Naší jedinou nadějí na hezké dny je přísloví o vlaštovkách. 

• Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

• Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.

• Když dlouho listí nespadne, tuhá zima se přikrade.

• Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

• V říjnu hodně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc.

• Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima.

Pranostiky pro významné říjnové dny

Bedlivým sledováním říjnových pranostik zjistíte, kdy dorazí tuhá zima, husté mlhy a co přinesou deštivé dny. Říjnové pranostiky vám také poradí, kdy je správný čas k zasetí obilí nebo poslední sklizni podzimních jablek. 

4. října: František, Evald

Svatý František z Assisi je patronem zvířat, přírody, ekologie a vlčích mláďat. I když zemřel ve svých 44 letech, má za sebou jako básník a spisovatel velice plodný život. Byl první, u koho se objevila stigmata (Kristovy rány).

• Svatý František zahání lidi do chýšek.

5. října: Eliška, Elza  a svatý Placidus

Svatý Placidus, kterého si v tento den připomínají věřící, byl italský benediktinský mnich. Je patronem námořníků a tonoucích. Jeho jméno v překladu znamená tichý a pokojný, což se o pranostikách s ním spojených nedá říct. Všechny totiž předpovídají rychlý nástup zimy a chladného počasí.

• Na svatého Placida zima teplo vystřídá.

• Na svatého Placida slunce ohně nevydá.

7. října: Justýna  a Marek 

• Brambory sázej na svatého Marka – bude jich plná jamka.

• Na svatého Marka kdo má hlad, ať kouše jablka.

• Kolik tepla před Markem, tolik zimy po něm.

15. října: Tereza, Terezie

Svatá Terezie je patronkou spisovatelů a je vzývána proti nemocem srdce a hlavy. Pranostiky napovídají, že musíte počítat s neodvratnou zimou a dobře se na ni připravit. Ti, které zima překvapí, mohou skončit s chřipkou, angínou a s tím spojenou bolestí hlavy.

• Svatá Terezie zasazuje zimní okna.

• Po svaté Tereze mráz po střechách leze.

• Svatá Terezie šedivá, louky svým vlasem zdobívá.

16. října: Galina, Havel

Svatý Havel byl irský mnich a misionář. Podle pověstí měl jednu tehdejší kněžnu zbavit posedlosti démonem. Traduje se také, že byl velice zručný a postavil si sám vlastní poustevnu. Se stavbou mu však měl pomáhat medvěd. Ani jedna dnešní pranostika není s těmito dvěma legendami nijak spojená a neříká nic o medvědech a ani o posedlosti. 

Déšť na Havla, déšť na Vánoce.

• Suchý Havel oznamuje suché léto.

• Nalévá-li Havel, bude horké léto.

• Svatý Havel češe poslední jablka.

• Na svatého Havla se víc dobytek vyhánět nemá.

• Svatý Havel – devět počasí za den.

• Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.

17. října: Hedvika, Heda

• Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá.

• Svatá Hedvika pole zamyká a medu do řepy naleje.

18. října: Lukáš

Patronem všech lékařů, umělců, knihařů, ale především zemědělců je svatý Lukáš. Dnešní den radí všem statkářům a pěstitelům, že je nejvyšší čas mít zazimované hospodářství a připraveno pole na další rok.

• Na svatého Lukáše má být obilí již naseto.

• Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše.

20. října: Vendelín

Poutník, mnich a pastýř původem z irské královské rodiny je patronem všech pastýřů. 

• Svatý Vendelín je tady, pastevci paste všady.

21. října: Brigita, Uršula (Voršila)

Svatá Voršila, známá též jako Uršula Kolínská, patří k významným uctívaným světicím. Je patronkou dětí, učitelek, vychovatelek, nemocných dětí, manželství a také klidné smrti. Na klidné počasí ale v tento den spíše nespoléhejte. Podle pranostik je Voršila totiž také jednou z patronek větru.

• Když na Uršulu vítr duje, tuhou zimu ohlašuje.

• Svatá Uršula perličky rozsula; ráno vstala, posbírala, ani jediné nenechala.

• Jak den svaté Voršily začíná, tak se i zima končívá.

• Svatá Voršila zimu posílá.

• Svatá Voršila jíní nasila.

22. října: Sabina, Kordula

Mučednice svatá Kordula, patronka lodníků, poutníků a cestujících, byla jednou z družek svaté Voršily. 

• Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují.

• Svatá Voršila a Kordula – větry pohnula.

28. října: Alfréd, Alfréda, svatý Šimon a Juda

 28. říjen není pouze dnem, kdy se slaví vznik samostatného československého státu. Tento den patří podle liturgického kalendáře dvěma apoštolům a mučedníkům. Oba kázali evangelium i po Ježíšově smrti. Pranostiky tohoto dne jsou plné zimy a chladu. Předpovídají rychle nastupující ochlazení a sníh. Juda je patronem lidí, kteří se ocitnou v krizové situaci. Raději tedy počítejte i s nenadálou sněhovou nadílkou a nenechte se vyvést z míry.

• Svatý Šimon a Juda počasí o Vánocích ovládá.

• Na svatého Šimona přikluše k nám zima tiše.

• Šimona a Judy – zima je všudy.

• Šimona a Judy – zima leze z půdy.

• Šimona a Judy – kožich snese z půdy.

• Šimona a Judy – tuhnou na poli hrudy.

Další pranostiky, které předpovídají, jaká bude zima

• Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude.

• Mrazy v říjnu – hezky v lednu; krásný říjen – studený leden.

• Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.

• V říjnu mnoho dešťů, v prosinci mnoho větrů.

• Bouřka v říjnu třebas malá, sotva nato zima stálá.

• Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.

• Třetího října bouře a louže, třicátého sníh a rampouchy.

Co je to pranostika?

Pranostika je typ lidového rčení, které odráží vazbu mezi počasím a celým hospodářským rokem. Autory pranostik jsou obyčejní lidé, již na základě svých dlouhodobých zkušeností z minulých let dokázali odhadnout, co bude v následujících dnech či měsících následovat. Pranostiky byly vždy dobrým ukazatelem toho, jestli už přichází zima, bude dobrá úroda nebo začne hodně pršet. Dnešní význam pranostik se snižuje. Meteorologické modely dokážou nyní s velkou přesností předpovědět, jaké počasí je před námi. Díky tomu se každý může připravit na nejrůznější výkyvy počasí a nemusí se spoléhat na stovky let staré pranostiky. To však neznamená, že některé pranostiky nemají svůj kus pravdy i nyní.