Sobota 20. dubna 2024
Svátek slaví Marcela, zítra Alexandra
Zataženo, déšť se sněhem 7°C

Krajské volby 2024: Proč nebudou v Praze, kdo může volit a jak si sehnat voličský průkaz?

Jak fungují volby do zastupitelstev krajů?
Jak fungují volby do zastupitelstev krajů?  (Autor: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC)
Autor: mah - 
9. ledna 2024
13:48

Od roku 2020 letos utečou čtyři roky a nás čekají nové volby, kde si budeme volit krajské zastupitele. Kdo může volit a koho si vlastně volíme? Jak volby probíhají a jak si můžete zajistit voličský průkaz, když nebudete v den voleb v místě svého trvalého bydliště?

Krajské volby se konají každé čtyři roky a občané si volí celkem ve 13 krajích své zastupitele. Jediné místo, kterého se krajské volby netýkají, je Praha, kde má pravomoci obdobné krajskému zastupitelstvu Zastupitelstvo hlavního města Prahy. 

Volby do krajských zastupitelstev se řídí klasickým schématem poměrného volebního systému. Volby jsou dle volebního práva všeobecné, rovné a tajné. 

Volí se nejméně 45 členů zastupitelstva, nejvíce 65. Přesný počet se určuje podle počtu obyvatel daného kraje, konkrétně do 600 tisíc obyvatel 45 členů, od 600 tisíc do 900 tisíc obyvatel 55 členů, nad 900 tisíc obyvatel je to 65 členů. V čele zastupitelstva pak stojí hejtman, kterého si orgán zvolí.

Do čela zastupitelstva kraje si její členové volí hejtmana, který za výkon své funkce odpovídá. Hejtman zastupuje kraj navenek. Pro úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich pověření.

Kdo může volit do zastupitelstva kraje

Volit může každý občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v den voleb je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Nezapomeňte si vzít k volbám občanský průkaz nebo cestovní pas, jinak vás komise nenechá odvolit. Hlasování probíhá na území České republiky ve 13 krajích, kromě Prahy, kde volby neprobíhají.

Volič hlasuje  v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz

Voličský průkaz pro volby do krajského zastupitelstva

Jestliže nemůžete volit ve svém volebním okrsku, můžete požádat o voličský průkaz. Je zde ale jedno velké ALE. I když si voličský průkaz zařídíte, můžete volit jen ve volebních okrscích daného kraje.

O voličský průkaz lze zažádat u obecního úřadu dle mého místa trvalého bydliště, a to několika způsoby:

  • Na základě osobní žádosti ode dne vyhlášení příslušných voleb do dvou dnů přede dnem voleb do 16 hodin.
  • Podáním v listinné nebo elektronické podobě ode dne vyhlášení příslušných voleb doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16 hodin příslušnému obecnímu úřadu.
  • Přes portál občana - po přihlášení do Portálu občana může volič vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16 hodin.

Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče. Při samotné volbě pak voličský průkaz odevzdá okrskové volební komisi a prokáže se jako všichni ostatní občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Volby do zastupitelstev krajů 2024

Do celkem 13 krajských zastupitelstev mohou kandidovat jen politické strany, hnutí a jejich koalice s tím, že musí ve volbách dosáhnout alespoň hranice 5 procent, aby byly úspěšné. 

Termín krajských voleb pro rok 2024 ještě není znám, ale bude nejspíš na podzim. Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním tak, aby se konaly ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynutí. 

Jako v jiných volbách, i zde může volič využít preferenčních hlasů, a to maximálně 4 preferenční hlasy na jedné kandidátce. V rámci jednotlivých volebních obvodů se rozdělují mandáty poměrným volebním systémem v podobě modifikovaného D’Hondtova dělitele.

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa