Při vánočních nákupech pozor: Tyto hračky mohou dětem v dospělosti zničit sexuální život

 • Autor: Sabina Dračková - 
  3. 11. 2019
  05:45

  Doba nakupování vánočních dárků se kvapem blíží. Ministerstvo zdravotnictví však nyní upozornilo na několik nebezpečných dětských hraček. Společné mají to, že obsahují ftaláty, které se dětem mohou slinami dostat do organismu. Následky se projeví až za několik let. U chlapců hrozí problémy s erekcí, někdy až neplodnost. Další hračky zakázala Česká obchodní inspekce. Představovaly riziko pro životní prostředí a hlavně pro malé děti.

  Ftalát, který má označení DEHP není nic, s čím by se člověk z životě nikdy nesetkal. Přidává se do umělých hmot, jako například změkčovadlo, a uvolňuje se teplem a kyselým prostředím. Do lidského organismu se dostává i z balených nápojů, plastových talířů a příborů nebo i z různých součástí zdravotnického materiálu, například z hadiček.

  „Zdrojů je velmi mnoho, a i když se v jednotlivých zdrojích množství DEHP drží v limitu, který ještě považujeme za neškodný, hromadění zdrojů je nebezpečím,“ upozornil pro Blesk Zprávy profesor Luboslav Stárka z Endokrinologického ústavu.

  Ministerstvo zdravotnictví upozornilo nyní na hračky, kde pouhý jeden kus mnohonásobně přesahuje povolený limit. Ten je 0,1 procento, ale tyto postavičky obsahují až 16 procent této látky. To obzvlášť pro děti představuje podle ministerstva zdravotnictví vysoké riziko: „Riziko obsahu ftalátu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány.“

  Nebezpečná hračkaNebezpečná hračka | Ministerstvo zdravotnictví ČR

  Podle endokrinologa Stárky hrozí dětem zvýšené riziko. „Děti ve svém přímo pádícím vývinu jsou také zranitelnější působením toxických látek než dospělí,“ doplňuje.

  Dřívější puberta a po letech i nechuť k sexu

  Zejména u chlapců odborníci vypozorovali vliv na reprodukční schopnosti. „Poškozena může být jak tvorba spermií, tak produkce testosteronu. Ta se může projevit až po letech, dokumentovány jsou časnější nástupy puberty, nepříznivé změny spermiogramu až neplodnost,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy lékař.

  Problémy si dítě může nést až do dospělosti. Dřív, než je obvyklé, nastupuje tzv. mužský přechod doprovázený únavou, úbytkem energie a výrazným pocením. Lékař varuje také před erektivní dysfunkcí a pozvolnou ztrátou libida.

  „U lidí je pokusně dost těžké prokazovat, že tyto poruchy jsou následkem hormonálně aktivních látek, mezi něž DEHP patří, protože jsou jednak poměrně časté v běžné populaci, jednak k nim dochází s velkým časovým odstupem po vystavení riziku,“ vysvětluje Stárka nejasnosti.

  Nebezpečná hračkaNebezpečná hračka | Ministerstvo zdravotnictví ČR

  Hračka je ale podle Stárky nebezpečná i pro domácí mazlíčky. „Na zvířatech byly prokázány škodlivé vlivy na různé orgány a na vývoj plodu,“ dodává.

  Před vánočními svátky se na pultech mohou objevit i další nebezpečné hračky. Na dalších stránkách se podívejte, které zakázala nebo na ně upozornila Česká obchodní inspekce.

 • 1.Dráha Penguin Race

  Bílý plastový stojan, na který se po sestavení připojí tři barevné plastové dráhy. Po těchto drahách se posouvají stylizované barevné figurky tučňáků. Hračka prodávaná v kartonové krabici není označena informacemi o výrobci či dovozci. Veškeré srozumitelné informace jsou uvedeny pouze v angličtině.

  ČOI hračku zakázala a nechala stáhnout také protože na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení obsahu olova, a to až na hodnotu 77 %. Na třech z těchto spojů bylo laboratoří prokázáno rovněž až o 0,33 % více kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků povoleného limitu obsahu olova a kadmia v elektrických komponentech představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

 • 2.Autíčko Stunt Radio Control

  Plastové elektrické autíčko zakázala ČOI kvůli tomu, že představuje riziko pro životní prostředí. Zkoušky provedené laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky evropské směrnice. Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení obsahu olova i kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Rovněž i informace, že hračka není vhodná pro děti do tří let, protože obsahuje malé části, je uvedena pouze v anglickém jazyce. 

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

 • 3.Pistole Fantastic Elite Blaster

  Laboratorními zkouškami neprošla ani dětská plastová pistole. Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 57,2 % a až na hodnotu 0,17 % kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

  ČOI v rámci kontroly také zjistila, že na hračce nejsou uvedeny informace o výrobci ani o dovozci hračky do EU. Chybí rovněž jakékoliv bezpečnostní informace či upozornění v českém jazyce. Hračka tedy není označena v souladu s požadavky NV č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. 

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce
 • 4.Panenka Máša

  Zákaz a stažení z prodeje nařídila ČOI i na panenku s názvem Máša. Výrobek je pro malé děti nebezpečný, jelikož nemá zajištěné pouzdro na uložení baterií. Dítě je může po vyjmutí z pouzdra vložit do úst a polknout či vdechnout. Panenka Máša navíc obsahuje nadlimitní množství olova.

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

 • 5.Vláček Cartoon Train

  Kvůli mnohonásobnému překročení obsahu olova až na hodnotu 45,1 % a na dvou spojích i kadmia až na 0,38 % oproti povoleným limitním hodnotám je zakázaný vláček Cartoon Train. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí. 

  Značení na hračce navíc není v souladu s požadavky technické normy. Napětí baterií, které se používají k napájení hračky, nebylo uvedeno uvnitř nebo na prostoru pro baterie.

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

 • 6.Robo ryba

  Česká obchodní inspekce identifikovala v nabídce a prodeji plastovou elektrickou hračku, která se po vhození do vody sama aktivuje. Na jednom z pájených spojů uvnitř hračky bylo potvrzeno až 96 % obsahu olova a na jednom ze spojů rovněž 0,157 % obsahu kadmia. To opět představuje závažné riziko pro životní prostředí.

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

 • 7.Želva Musical Snail Twilight

  Kromě toho, že tato hračka představuje riziko pro životní prostředí, může být riziková i pro nejmenší spotřebitele, jelikož na hračce není v českém jazyce žádné upozornění, že je nevhodná pro děti mladší tří let. Informaci v angličtině „Ideal for ages 3 to adult“ nelze podle ČOI považovat za varovné upozornění výrobce, že hračka je pro děti do tří let nevhodná.

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

 • 8.Autíčko Animal World Cartoon Dinosaur Car

  Tato hračka může být nebezpečná pro nejmenší spotřebitele kvůli tomu, že jsou na ní uvedené zmatečné informace o věku dítěte, pro které je hračka vhodná. „Obal hračky je označen piktogramem nevhodné pro děti do tří let. Zároveň je na stejném obalu uvedeno, že hračka je vhodná pro děti od 18 měsíců. Na papírové, dodatečně nalepené etiketě, je uvedeno jméno dovozce výrobku a také informace v českém jazyce, že hračka není vhodná pro děti do tří let, protože obsahuje malé části a hrozí nebezpečí polknutí,“ uvedla ČOI s tím, že hračka také překračovala povolený obsah olova i kadmia.

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

 • 9.Piano na baterie Animal World

  Piano, které vydává zvuky zvířátek, případně hraje jednoduché melodie, obsahuje více olova a kadmia, než je povoleno. Kromě toho, že tak představuje riziko pro životní prostředí, je ale nebezpečné i pro malé děti. „Svým charakterem a provedením odpovídá požadavkům kladeným na výrobky určené pro rozvoj kognitivních funkcí a praktických znalostí těchto dětí. Vzhledem k uvedeným skutečnostem by měla odpovídat požadavkům jiného článku příslušné normy (článku 14.7 normy ČSN EN 62115). V tom je uvedeno, že baterie hraček určených pro děti mladší 3 let nesmějí být odnímatelné bez použití nástroje, pokud není kryt prostoru pro baterie dostatečně zabezpečen. Kryt pouzdra na vkládání baterií, stejně jako vlastní pouzdro s prostorem pro baterie, jsou u kontrolovaného výrobku konstruovány tak, aby mohly být vložené baterie zajištěny po umístění krytu šroubem, který je možné uvolnit pouze po použití příslušného nástroje. Z provedené kontroly hračky je zřejmé, že konstrukce výrobku zajištění pouzdra umožňuje. Přesto u všech kontrolovaných výrobků tento šroub chybí, a proto lze pouzdro lehce otevřít a baterie vyjmout. V tomto případě hrozí riziko, že pokud malé děti baterie z pouzdra vyjmou a budou je vkládat do úst, mohou nevhodnou manipulací narušit jejich povrchovou vrstvu, čímž může dojít k poleptání kůže malých dětí,“ zdůvodnila ČOI zákaz této hračky a nařízení jejího stažení.

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

 • 10.Pejsek s mašlemi a brýlemi

  U této hračky není uveden ani název nebo jakékoli další údaje o dovozci. Pro děti je ale nebezpečná hlavně proto, že je možné otevřít bez použití nástroje bateriové pouzdro a vyjmout z něj tužkové baterie. Kontrolou štekající pejsek neprošel i kvůli malým částem jako je rolnička s pružinkou. „Výrobky také neobsahují informaci o věku dítěte, pro který jsou určeny, a neobsahují ani upozornění na nebezpečí malých částí, které obsahují,“ doplnila ČOI.

  Nebezpečné hračkyNebezpečné hračky | Česká obchodní inspekce

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

Volby 2020 (podzim)

Krajské volby 2020 Senátní volby 2020

8vox8 ( 3. listopadu 2019 09:02 )

..dřevo, hračky z něj a jednoduchost! Nic víc děti nepotřebují

8vox8 ( 3. listopadu 2019 08:53 )

.. děti baví prvních pět minut co to rozbalí a pak už to jen zavazí, když si představíte kolik se toho do světa nahrne, tak je to nebezpečný a zbytečný odpad!!!!!

8vox8 ( 3. listopadu 2019 08:47 )

Víte co je na tomto všem nebezpečné a veeelmi zbytečné? V podstatě tuny a tuny absolutně nepotřebného plastu!!!

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud