Romka Andrea studuje na učitelku. „Jako pedagog s inkluzí nesouhlasím,“ tvrdí

26. 4. 2018
05:25

Andrea Grundzová je Romka a chce být učitelkou. Studuje kombinaci angličtiny a hudební výchovy, s inkluzí přitom nesouhlasí a speciální školy by rozhodně nerušila. Dalšími Romy na vysokých školách jsou bratři Kokyové. Roman studuje psychologii, Michal farmacii. Všechny tři spojuje stipendijní program společnosti Romea, díky kterému mají studium o něco snazší. A také podpora rodiny, která je vždy posílala do školy.

Andrea plánuje být učitelkou angličtiny a hudební výchovy. Je to její vysněné povolání. Učit chtěla vždycky a obavu ze šikany za katedrou nemá. „Studuje čím dál tím víc romských dětí, bude to brané jako normální věc a ne jako něco nového nebo zvláštního,“ uvedla pro Blesk Zprávy.

Podle dívky je vidět, že přibývá romských studentů jak na středních, tak na vysokých školách. „Je zapotřebí měnit stereotypní pohled na romské obyvatelstvo, ale to bude trvat ještě hodně dlouho,“ poznamenala Andrea.

Andrea: Děti s handicapem patří do speciální školy

Budoucí pedagožka přitom nesouhlasí s inkluzí. Inkluze je skvělý nápad, ale podle mého názoru se nedá realizovat. Myslím si, že spousta lidí si pod pojmem inkluze představuje to, že by všechny děti měli mít právo studovat a vyrůstat společně. Tento názor zastávám také, ale myslím si, že děti s vážným handicapem potřebují speciální přístup a prostředí, které jim bude vyhovovat a ve kterém se budou cítit dobře. Dalším úskalím inkluze je šikana ze strany zdravých dětí.  Proto nesouhlasím s inkluzí, protože jako pedagog v běžné třídě nemáte šanci se věnovat všem žákům a navíc ještě žákům s handicapem. Z toho vyplývá, že jsem pro zachování speciálních škol, kde žáci s handicapem mají šanci na úspěch a kde je jim poskytnuta péče, kterou potřebují,“ vysvětlila svůj postoj Andrea. Taková situace by podle ní velmi znesnadnila výuku samotným učitelům.

Další Rom, který studuje vysokou školu, je budoucí psycholog Roman. „Pro mě je nejdůležitější to, abych měl práci, která mě bude naplňovat a ve které budu vidět smysl, to psychologie splňuje,“ popsal svoje pocity pro Blesk Zprávy mladý muž, který právě studuje ve druhém ročníku.

Na vysokou školu šel i jeho bratr Michal, studuje farmacii. Chemie ho prý bavila už na gymnáziu. Zároveň měl zájem o medicínu, a tak obě disciplíny spojil do jedné. Všichni tři studenti mají společné dvě věci. Rodiče je podporovali ve studiu od malička. Michal i Roman si myslí, že je integrace velmi důležitá kvůli tomu, aby majorita s minoritou dokázaly žít pospolu.

„Přímo k farmacii mě nikdo nenutil, ale k tomu, abychom jednou studovali na vysoké škole, jsme byli vedeni od mala, na vzdělání byl u nás kladen velký důraz a škola byla na prvním místě,“ popsal Michal.

„Rodiče mě ke studiu vedou od malička, chodila jsem také například do ZUŠ na kytaru, podporovali mě ve všech směrech. Fandí mi a každý den mi volají, jestli mám co jíst a podobně,“ zmínila přístup svých rodičů Andrea. Díky nadačnímu programu společnosti Romea nadaní studenti snadněji zaplatí za učebnice i kolej.

„Program je efektivní, je skvělé, co má Romea připraveno pro studenty, kteří studují vysokou školu. Mně to pomáhá třeba při placení kolejí nebo nákupu učebnic,“ popsala Andrea. Podobně to vidí i Roman s Michalem. „Myslím, že je (program) hodně užitečný, zajišťuje nárůst romské vzdělanosti, řeší romské otázky a v neposlední řadě zvyšuje kvalifikaci Romů. Čímž jim pomáhá s uplatněním na trhu práce,“ uvedl Roman.

Stipendium 21 tisíc za rok

Romea dává vybraným studentům stipendium 21 tisíc na školní rok. Přihláška je obsáhlá. „Jsou tam údaje o studentovi, ti musejí uvést, co chtějí studovat, své akademické cíle. Dále píší esej na téma: Co by studiem chtěl dokázat a proč si studium vybrali, další esej se týká postavení Romů,“ uvedla pro Blesk Zprávy Denisa Maková z Romey, která se o projekt stará. Každý zájemce musí doložit referenční dopisy, jeden od třídního učitele a druhý například z organizace, ve které se student věnuje dobrovolnické činnosti. Stipendia pro romské vysokoškoláky podporuje Romský vzdělávací fond sídlící v Budapešti a Romea je spravuje od roku 2010.

„Připadá nám, že počet romských vysokoškoláků se každý rok zvedá, ale myslíme, že ne všichni vědí o možnosti stipendia. Věřím, že jsou Romové, kteří studují na vysokých školách, zvládají to, ale nevědí o této možnosti. Většina z těch, kteří se nám hlásí, mají finanční obtíže. Někteří jsou v rodině první, kteří jdou na vysokou školu. Vidíme výsledky a měníme životy jim i jejich dětem,“ dodala Maková.

1080p 720p 360p
Další videa