Odsuzoval kapitalisty, vzýval revoluci. Před smrtí léčili Marxe i ve Varech, dnes „slaví“

Autor: ČTK, Mii - 
5. 5. 2018
13:51

200 let je to dnes od chvíle, kdy se narodila ikona komunistů Karl Marx. Toto výročí si připomněli v Číně, ale třeba i v Německu, kde Marxovi v jeho rodném Trevíru odhalili sochu. Z jeho života zaujme řada střípků, ale i několik zásadních momentů. Mladý intelektuál zažil třeba noc ve vězení za výtržnost a opilství, do dějin však vstoupil hlavně spoluprací s Bedřichem Engelsem a radikálními komunistickými výzvami k proletariátu.

Duchovní otec komunismu, filozof, ekonom, revolucionář, ale i skvělý novinář. To vše byl Karl Marx, od jehož narození uplynulo 5. května 200 let. Svým rozsáhlým učením hluboce zasáhl do dějin lidské společnosti a jeho myšlenky do jisté míry ovlivňují společnost dodnes. Jako spoluautor Komunistického manifestu a knihy Kapitál zásadně ovlivnil filozofii, sociologii a ekonomiku. Kdyby ale nepotkal jednoho člověka, vše mohlo být jinak. Střípky z jeho pozoruhodného života připravil i časopis Reflex.

V Trevíru mu dnes odhalili kontroverzní sochu

Na Marxe přitom dnes vzpomínají v řadě zemí. Hold mu již s předstihem stihli vzdát v Číně, v sobotu po poledni pak byla v Trevíru na západě Německa odhalena Marxova socha v nadživotní velikosti. Téměř čtyřapůlmetrové dílo, které městu darovala právě Čína, přitahuje značnou pozornost.

Odhalení monumentu, jenž váží 2,3 tuny, přihlíželo v historickém centru Trevíru mnoho stovek lidí, kteří opakovaně tleskali projevům politiků. Během proslovů se ale zároveň prakticky nepřetržitě ozýval pískot skupiny protestujících, kteří skandováním upozorňovali na to, že si komunismus vyžádal nesčetné miliony životů.

Karlu Marxovi odhalili 5.5.2018, celých 200 let od jeho narození, v jeho rodném Trevíru kontroverzní sochuKarlu Marxovi odhalili 5.5.2018, celých 200 let od jeho narození, v jeho rodném Trevíru kontroverzní sochu | 

Suvenýry s Marxem a jeho slavným plnovousem

Městem, v němž na pořádek dohlíží řada policistů, také dopoledne prošel tichý pochod za oběti komunismu. Socha slavného čínského umělce Wu Wej-šana měla původně i s podstavcem měřit 6,3 metru, ale to se ukázalo jako příliš. Trevír se proto s autorem dohodl, že dílo bude o něco menší. Město se také rozhodlo, že poblíž sochy instaluje informační tabulku, která Marxe, jeho dílo a vliv zařadí do historických souvislostí. Ani to ale neobměkčilo kritiky, jimž vadí i to, že Trevír přijal dar autoritářského režimu.

Trevír však také v posledních měsících zaplavily suvenýry s Marxovou podobiznou. Na odbyt jde podle prodejců vše, včetně kasiček na spoření s nápisem „Můj vlastní kapitál“, keksů ve tvaru hlavy teoretika komunismu nebo třeba gumových kaček s plnovousem intelektuála, které třímají Kapitál. Nejslavnější kritik kapitalismu tak podle všeho zcela nechtěně přispívá k dobrému fungování zdejší tržní ekonomiky.

Noc ve vězení za opilství a výtržnost

V tomto porýnském městečku se Karl Heinrich Marx narodil 5. května 1818 - jeho děd a strýc zde působili jako rabíni. Na přání svého otce-advokáta, přeběhlíka od judaismu k luteránství, šel studovat práva do Bonnu. Odtud ale brzy začaly chodit zprávy, že usedne-li Karel občas nad knihu, je filozofická, ale jinak s kumpány pije nebo píše básně. Utkal se prý i v souboji a strávil noc ve školním vězení za opilství a výtržnost.

Po roce tak přešel Karel na univerzitu do Berlína, kde vystudoval filozofii a historii. Tehdy u něj vzrůstal zájem o filozofii a osobnost německého filozofa Georga Friedricha Hegela.

Když jako třiadvacetiletý obhajoval v roce 1841 doktorskou disertační práci o Epikurově filozofii na Jenské univerzitě, byl už pět let zasnoubený s aristokratkou Jenny von Westphalenovou, sestrou svého spolužáka z gymnázia. Po doktorátu pracoval krátce jako šéfredaktor Rýnského deníku, který byl na jaře 1843 vládou zrušen.

Osudové setkání s Engelsem

O rok později navázal přátelství s s Bedřichem Engelsem, který byl pro Marxe nejen spolupracovníkem při rozvíjení komunistické ideologie, ale také významným mecenášem. Marx si totiž nikdy nenašel stálejší zaměstnání, které by rodinu vytrhlo z materiální bídy. Pozoruhodné bylo, že Engels dokázal skloubit kritiku kapitalismu s vlastním, poměrně úspěšným podnikáním.

Výročí narození Karla Marxe si připomíná i komunistická strana ČínyVýročí narození Karla Marxe si připomíná i komunistická strana Číny | 

Ještě v Německu se Marx oženil s Jenny von Westphalenovou, než odjeli do Paříže, bašty revolucionářů. I odtud byl pro své radikální názory vypovězen a strávil tři roky v Bruselu, než trvale zakotvil v roce 1849 v Londýně. Měli spolu sedm dětí.

Již v roce 1848 vydal spolu s Engelsem slavný Manifest komunistické strany. „Nechť se třesou panující třídy před komunistickou revolucí! Proletáři nemají v ní co ztratit, leda své okovy,“ vyzýval Marx s Engelsem ke spojení proletářů všech zemí ve spisku.

Právě radikálnost a výzvy ke svržení kapitalismu ozbrojenou revolucí bývají autorům manifestu nejvíce vyčítány. „Dějiny všech dosavadních společností jsou dějinami třídních bojů - Svobodný a otrok, patricij a plebejec, baron a nevolník, cechovní mistr a tovaryš, vedli nepřetržitý boj, tu skrytý, tu otevřený, boj, který pokaždé skončil revolučním přetvořením celé společnosti nebo společným zánikem bojujících tříd,“ píše se také v Manifestu.

Druhá nejvlivnější kniha historie

Dalším stěžejním Marxovým dílem je politicko-ekonomický spis Kapitál, v níž autor došel k závěru, že vykořisťovatelské zřízení - kapitalismus - spěje samo ze své podstaty k zániku a bude vystřídáno komunismem, tedy beztřídní společností, v níž neexistuje soukromé vlastnictví. O knize se říká, že je druhou nejvlivnější historie po bibli.

Sám stačil dopsat a roku 1867 vydat pouze první díl, zbylé dva sestavil ze zápisků po jeho smrti Engels. Sporný čtvrtý díl s názvem Teorie nadhodnoty, často nepovažovaný za součást díla, poprvé publikoval Karl Kautsky v letech 1905 až 1910. Hodnota Kapitálu pro dnešní svět spočívá podle odborníků především v jeho detailním popisu tehdejší reality - je dílem, které popisuje ekonomickou realitu poloviny 19. století, hlavně v Británii.

Dílo je nyní aktuální například v souvislosti s diskutovaným problémem příjmové či majetkové nerovnosti, jež je podle některých nadměrná a může vyvolávat rizika včetně zvýšeného sociálního napětí.

Marx se léčil i v Karlových Varech

Marx jinak bývá označován za dobrého žurnalistu. Jeho rozbory britské koloniální politiky v Indii a vývoje občanské války v USA jsou podle mnohých pronikavými analýzami. Kromě místních radikálních novin, vesměs brzy zakázaných, psal později krátce také z Londýna pro New York Tribune.

Kritiku si vysloužil i svými antisemitskými pamflety, v nichž Židy považoval za jedny z původců kapitalistického systému. Přitom šlo o jeho vlastní národ, který byl podle něj „jedem kšeftu zasažen zvlášť citelně“. Ke svému původu se Marx jako syn židovského konvertity příliš nehlásil, ale jeho snědá pleť a přezdívka Mouřenín ho provázely celý život.

V roce 1864 stál Marx u zrodu mezinárodního dělnického sdružení První internacionála, na jejímž vedení se podílel. Ve stáří se z revolucionáře stal středostavovský gentleman, který své nemoci léčil v lázních, mimo jiné v Karlových Varech. Marx zemřel 14. března 1883 v Londýně, kde je také pohřben.

Renesance myšlenek

Po vzniku komunistických vlád v některých zemích světa byly Marxovi, který byl v roce 1999 v anketě britské BBC vyhlášen největším myslitelem druhého tisíciletí, budovány pomníky a byly po něm pojmenovány ulice nebo města. Asi nejznámější je obří busta Karla Marxe ve východoněmeckém městě Saská Kamenice, která se v dobách bývalé NDR jmenovala Karl-Marx-Stadt. 

Socialistický systém, reprezentující Marxův odkaz, byl na počátku 90. let minulého století poražen a vítězství oslavila liberální demokracie. Ekonomická krize v roce 2008 však otřásla vírou ve stávající společenský a ekonomický řád a Marxovy myšlenky znovu zažívají renesanci, zejména u levicově orientovaných intelektuálů. Jak dodává historik Lukeš, „marxismus nefunguje, přesto bude pro některé lidi vždy přitažlivý“.

Doporučujeme
satanas ( 6. května 2018 15:55 )

Ja uz se ztebe poblil..Skoro..tulpase!

starypes ( 5. května 2018 19:04 )

Se poblij, cype. Pokud bys chtěl srovnávat např.myšlenky Marxe a Havla, tak Venca by mu musel denně čistit boty a pročesávat vousy.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa