Ve čtvrteční večer se konala v Knihovně Václava Havla vzpomínková akce na počest života a především díla Josefa Škvoreckého. Ten byl ve své době jedním z nejuznávanějších českých spisovatelů celosvětově. Akci, při které se veřejně četly výňatky ze Škvoreckého díla, organizovali bývalí studenti a kantoři Gymnázia Josefa Škvoreckého a Český PEN klub.

„Pan Škvorecký pro mne znamenal mnoho,“ uvedl při každoroční vzpomínce Václav Krištof, který byl ředitelem Gymnázia Josefa Škvoreckého v letech 1993 až 2012. „Inspiroval mě myšlenkami i svým dílem. Je to jeden z mála lidí, kteří se nemuseli nikdy za nic stydět, protože nepodlehl svůdným ideálům ani propagandě, naopak pomáhal tvořit těm, kteří v těžké době tvořit nemohli.“

Posmrtně vzpomínal i Arnošt Lustig

Kromě citací z děl Josefa Škvoreckého bylo čteno i dílo dalšího velikána české literatury, Arnošta Lustiga. Ten, ústy spisovatelky a nakladatelky Markéty Mališové, pomyslně „zavzpomínal“, jak se v roce 1980 přičinil o jednu z velkých literárních poct pro Josefa Škvoreckého. „Josefa Škvoreckého jsem potkala několikrát,“ řekla paní Mališová, „ale i tak nemohu říci, že bych jej osobně znala. Znala jsem jej přes Arnošta Lustiga, se kterým byli velcí přátelé.“

Kdo byl Josef Škvorecký?

Náchodský rodák Josef Škvorecký se narodil 27. 9. 1924. Na Karlově univerzitě vystudoval v roce 1949 anglistiku. Do roku 1969 pracoval jako redaktor, respektive spisovatel. Velkou pozornost na sebe strhl v roce 1958 románem Zbabělci, který se neortodoxně zaobíral tématem Květnové revoluce 1945. Román vzbudil senzaci pro svou originalitu a zejména odlišnost od oficiální literatury té doby. Kritizoval jej za to i prezident Antonín Novotný.

Video
délka: 00:21

V Knihovně Václava Havla se vzpomínalo na odkaz Josefa Škvoreckého. David Zima

Snad největší pozornost vzbudil Škvorecký svým románem Tankový prapor, který byl úspěšně zfilmován po roce 1989. Právě kvůli tomuto románu, jehož tisk byl v Československu v roce 1969 zastaven, zůstal nakonec v emigraci v USA a později v Kanadě, kde pro české exilové a samizdatové spisovatele založil nakladatelství '68 Publishers. Ve své době patřil k nejpřednějším českým spisovatelům, kteří nalezli nebývalý ohlas i vně hranic Československa. Škvorecký zemřel 3. ledna 2012 na rakovinu.

Fotogalerie
25 fotografií