Před 65 lety, 3. prosince 1952, bylo popraveno ve vykonstruovaném procesu 11 mužů, kteří ještě nedlouho předtím patřili k elitě československého komunistického režimu. Dlouholetý člen KSČ, který patřil k nejbližšímu okruhu spolupracovníků prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda, Rudolf Slánský (1901–1952) byl mezi nimi. Obviněn byl z protistátní činnosti, která mu nikdy nebyla věrohodně prokázaná.

Vykonstruovaný proces

Proces s aktéry údajného komplotu byl zahájen před Státním soudem v Praze 20. listopadu 1952. Podle žaloby, kterou zastupoval nechvalně proslulý prokurátor Josef Urválek, usilovali spiklenci o vytržení Československa ze spojenectví se Sovětským svazem. Smyšlená doznání, které se obžalovaní museli naučit nazpaměť, si vyšetřovatelé vynucovali nesnesitelným fyzickým i psychickým nátlakem. Celá obžaloba měla silný antisemitský podtext.

Slánský byl vězněn přes rok svého života. Zhruba tak dlouho trvalo vykonstruované šetření. Líčení probíhalo podle předem připraveného scénáře, takže po pouhých sedmi dnech padl rozsudek. Jedenáct obžalovaných si vyslechlo verdikt nejvyšší – trest smrti. Slánský se po něm obrátil s žádostí o milost na Klementa Gottwalda, který ji ale odmítl udělit. Zbylí tři obžalovaní byli odsouzeni k doživotnímu pobytu ve věznici. Paradoxně tak byl Slánský popraven za činy, kterých se nedopustil, a ne za ty, kterých se coby jeden z tvůrců komunistické zvůle a teroru dopustil.

Slánského odkaz

Slánský, jehož popel byl po popravě v prosinci 1952 rozprášen na neznámých místech ve středních Čechách, se dočkal právní a občanské rehabilitace až v roce 1963. Ještě dalších pět trvalo, než bylo jeho jméno očištěno i v rámci stranických rehabilitací. Jeho poprava vzbudila celosvětovou pozornost.